Kleingroepe

Enige mens het die behoefte om te “behoort” en wil weet  dat daar vir jou omgegee word. Dit is daarom belangrik vir elkeen om deel van ‘n kleingroep te wees.

Kontak Bennie Buys by [email protected]

Ons sal jou help om sinvol by ‘n groep van jou keuse in te skakel, gaan tot onder aan die bladsy om jou kontak besonderhede in te vul sodat ons jou kan kontak.

Ons het die volgende kleingroepe beskikbaar, kliek op die kleingroep van jou keuse vir meer inligting

algemeen .
gesinne
mannemove
vroue bybelstudie
FUSION
young
seniors
enkel

Word deel van ‘n kleingroep!

Dit is so belangrik dat jy deel van ‘n kleingroep sal wees. Ons kleingroepe kan in Level 2 bymekaar kom digitaal op Zoom of in kleingroepe waar ons nie meer as 10 saam kuier nie.

Gee jou kontabesonderhede hier en ons help jou om by die groep van jou keuse in te skakel.

    Book your tickets