Kleingroepe

Enige mens het die behoefte om te “behoort” en wil weet  dat daar vir jou omgegee word. Dit is daarom belangrik vir elkeen om deel van ‘n kleingroep te wees.

By ons kleingroepe word daar gekuier, na mekaar omgesien, en groei ons saam geestelik. Gedurende Covid-19 en die ‘lock down’, kom ons kleingroepe digitaal op “Zoom” bymekaar.  Kontak vir Bennie Buys by [email protected]

Ons sal jou help om sinvol by ‘n groep van jou keuse in te skakel, vul asb die vorm in sodat ons jou kan kontak:

    Gesels
    met
    ons

    Book your tickets