Gebed

The Christian vocation is to be in prayer, in the Spirit, at the place where the world is in pain, and as we embrace that vocation, we discover it to be the way of following Christ. – NT Wright

Gebede vir ons wêreld tydens Covid-19 uitbraak:

Bid vir mense wat geïnfekteer is of wat in isolasie is. Sê dankie vir jou en jou familie se gesondheid en die gawe van lewe.

Jesus, during Your ministry on Earth You showed Your power and caring by healing people of all ages and stations of life from physical, mental, and spiritual ailments. Be present now to people who need Your loving touch because of COVID-19. May they feel Your power of healing through the care of doctors and nurses.

Take away the fear, anxiety, and feelings of isolation from people receiving treatment or under quarantine. Give them a sense of purpose in pursuing health and protecting others from exposure to the disease. Protect their families and friends and bring peace to all who love them. 

Bid vir mense wie se lewens meer in gevaar is, sou hulle die virus opdoen

Dear Lord, we lift to You our concern for people who are more likely than others to become severely ill from COVID-19 — the elderly and people with chronic health conditions. Protect them from harm and be their comfort in this time of uncertainty.

Bid vir medici, navorsers, en leiers wat besluite neem om die virus te beveg en te bekamp

Father, we seek Your wisdom daily. Be with people making decisions that affect the lives and futures of our families, communities, countries, and the wider world. Inspire and invigorate people developing better tests to diagnose the virus, vaccines to prevent it, and protocols and communication to eliminate the disease’s spread. May truth and empathy be the touchstones of people setting policies for our protection.

Bid dat die Here die mensdom sal laat besef van ons nietigheid en dat duisende mense na die Here sal draai vir verlossing.

“Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle. Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie.”

JOHANNES 14:27

“Intussen steun en kreun die ganse skepping tot vandag toe soos ’n vrou wat op die punt staan om geboorte te gee. Maar dit is nie net die skepping wat swaarkry nie. Ons kry ook swaar. Al het ons die Heilige Gees as ’n offer uit God se hand ontvang om ons te verseker dat God se nuwe wêreld op ons wag, sug en kla ons ook. Ons sien uit daarna dat God ons van hierdie sterflike bestaan sal kom verlos. Dit sal gebeur op daardie dag wanneer Hy terugkom en voor almal kom sê dat ons aan Hom behoort.

Intussen het God sy Gees aan ons gegee om ons in ons swakhede te help. Ons grootste swakheid is dat ons nie aldag weet wat ons moet bid nie. Maar in sulke tye bid die Gees self vir ons. Hy vertaal al ons swaarkry in hemelse taal. Hy gaan sug en kla namens ons daar by God. En omdat God die Heilige Gees deur en deur ken, weet Hy presies hoekom sy Gees so ernstig vir ons bid. En God weet ook dat die Gees altyd volgens sy wil vir al die gelowiges bid.

Ons kan nou van een saak seker wees: God gebruik elke ding wat in ons lewens gebeur om sy doel te bereik. Vir ons wat vir God liefhet, werk alles tot ons beswil uit.” (Romeine 8)

 

Bemoedigende Skrifverwysings

1Th 5:11  Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen.

 

2 Tim 1:7

Want God het ons nie ’n gees van lafhartigheid gegee nie,maar van krag, liefde en selfbeheersing.

 

Heb 10:25

En laat ons tog nie – soos party gemeentelede die gewoonte het – versuim om die gemeentebyeenkomste by te woon nie. Kom ons moedig mekaar aan, nog meer omdat ons sien dat die dag van Christus se koms al hoe nader kom.

 

Rom 15:13

Ek bid dat dié God wat aan ons ’n toekomsverwagting gee, deur die geloof julle lewens met blydskap en vrede sal vul. Ja, mag julle lewens tot oorlopens toe vol verwagting word deur die kragtige werking van die Heilige Gees.

 

Rom 5:1

As mense wat deur God vrygespreek is omdat ons glo, het ons nou vrede met God op grond van wat Jesus Christus ons Here gedoen het.

Ps 27:14

Vertrou op die Here! Wees sterk en skep moed! Ja, vertrou op die Here!

 

2 Kor 9:8

En God is in staat om aan julle elke gawe in oorvloed te gee sodat julle in elke opsig altyd van alles genoeg kan hê én ook nog oorvloedig kan wees in elke goeie werk.

Deut 31:6

Wees sterk en hou moed! Moenie vir hulle bang wees nie! Die Here julle God sal met julle wees. Hy sal julle nie in die steek laat nie en julle nie verlaat nie.”

Ps 39:8

Here, waarop kan ek dan hoop? U is my enigste hoop.

 

Ps 46:1-3

God is vir ons ‘n toevlug en sterkte; as hulp in benoudhede is Hy in hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie

 

Joh 16:33

Ek sê hierdie dinge vir julle sodat julle in My rus en vrede kan vind. In die wêreld sal julle swaarkry beleef, maar skep moed: Ek het die wêreld reeds oorwin.”

Job 11:18

Jy sal vol moed wees omdat jy hoop sal hê. Jy sal beskerm wees en rus in veiligheid. Jy sal sonder vrees gaan slaap

 

Ps 9:11

Dié wat u Naam bely, vertrou op U, want niemand wat U soek, laat U in die steek nie, Here.

 

Ps 13:6

Maar ek maak self staat op u troue liefde. Ek wil juig omdat U my gered het. Ek wil sing tot eer van die Here omdat Hy vir my goed was.

 

Ps 22:6

Tot U het hulle geroep, en hulle is verlos. Hulle het op U vertrou, en was nooit verleë nie.

 

Ps 25:2

Ek vertrou op U, my God! Moenie dat ek in die skande kom, of my vyande oor my laat juig nie.

 

Ps 28:7

Die Here is my krag, my beskermer wat ek met my hele hart vertrou. Hy help my en my hart is vol vreugde. Daarom dank ek Hom met my lied.

 

Ps 37:3

Vertrou op die Here en doen wat goed is. Woon in die land en geniet veiligheid.

 

Ps 56:12

in God stel ek my vertroue. Daarom sal ek nie bang wees nie!

 

Ps 62: 9

Vertrou op Hom te alle tye, my volk, stort jou hart uit voor Hom, want God is ons toevlug.

 

Spr 34:18

Jy sal altyd ’n toekoms hê. Jou hoop sal nooit beskaam word nie.

 

Ps 37:5

Vertrou jou lewe toe aan die Here. Vertrou Hom, en Hy sal vir jou sorg.

 

Jes 41:13

Ek gryp jou regterhand vas. Ek is die Here jou God. En Ek sê vir jou: ‘Moenie bang wees nie. Ek is daar om jou te help!’

 

Ps 55: 23

Gee jou kommer oor aan die Here. Hy sal vir jou sorg. Hy sal gelowiges nie teleurstel nie.

 

Ex. 14:14

“Moenie bang wees nie. Staan net daar waar julle is en kyk hoe die Here julle vandag red.

Fil. 4:19

Omdat Christus Jesus dit verdien het, sal my God uit sy heerlike rykdom vir julle voorsien in elke behoefte wat julle het.

Jes 12:2

God het my kom red. Ek vertrou op Hom. Ek is nie meer bang nie. Die Here, die Here is my krag en my lied. Hy het my kom red.”

 

Ps 112:6-7

Die regverdige sal nie struikel nie, en sal altyd onthou word. Vir slegte tyding is hy nie bang nie: hy is gerus, hy vertrou op die Here.

 

Ps 46:3-4

Daarom sal ons nie bang wees nie, al bewe die aarde, al verskuif die berge diep in die see; al bruis en skuim die waters, al skud die berge as die waters styg!

 

Ps 23:4

Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my.

Heb 11:1

DIE geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.