Hier by Doxa Deo Raslouw Kampus het ons ‘n bepaalde fokus op die bediening van gesinne. Daar is verskeie bedieninge in die gemeente wat daarop gemik is om bedieningsbehoeftes in gesinne aan te spreek. Kyk gerus na inligting oor Groepe-, Manne-, Vroue-, Kinder- en Tiener-bedieninge in die gemeente. Ons Sondag Feesdienste is ook daarop gemik om gesonde gesinsverhoudinge te bevorder.