SOLO

Doxa Deo Raslouw Kampus – Solo Bediening is ‘n belangegroep wat daargestel is om ‘n gemeenskaplike omgewing te skep waar Enkellopendes saam aan aktiwiteite en kleingroepe kan deelneem.

Die doel is om op geestelike vlak, sowel as op sosiale vlak, met mekaar te kan tyd spandeer en saam ‘n pad te kan stap. Ons enkellopendes is manne en vroue wat ‘n passie het vir God en met hulle enkel status die Here wil dien.

Ons wil Enkellopendes wat nog nie betrokke geraak het nie, graag laat welkom voel en moedig gesonde nuwe vriendskappe aan. Ons wil dan so ‘n omgewing skep waar Enkellopendes hulle volle potensiaal kan bereik. Hier kan ons ons bediening vind en die lewens van ander raak. Dit is ook vir ons belangrik dat Enkellopendes betrokke sal raak by die Enkellopende Selgroepe (kleingroepe) waar hulle op geestelike vlak verder kan groei en hulle lewens met ander Enkellopendes kan deel.

Van tyd tot tyd sal daar geleenthede geskep word waar ons graag alle Enkellopendes/Ongetroudes wil betrek, deur pret aktiwiteite te reël.

Kinders is altyd welkom.

Kontak vir Bennie Buys by [email protected] vir verdere inligting.

    Book your tickets