Bediening in Doxa Deo Raslouw Kampus gedurende Covid-19:

Paulus skryf in 2 Korintiërs 4:8-9 die volgende:

“In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie; ons is verleë, maar nie radeloos nie; vervolg, maar nie verlate nie; neergewerp, maar nie vernietig nie.”

Ons gebed is dat jy in die volgende 21 Dae tydens die “Lock Down”-tyd die teenwoordigheid van die Here en Sy genade op nuwe maniere sal leer ken.

Ter bevestiging, vind al ons Sondagdienste elke Sondag via streaming plaas. Kom ons bly dus in die gewoonte om op Sondae aan ‘die onderlinge byeenkomste’ via streaming in ons eie sitkamers deel te hê. Ons weet kerk is nie ‘n gebou nie, maar kerk is mense en daarom gaan ons tegnologie tot ons voordeel gebruik

Vir jou om nog steeds gemeente te beleef gaan ons gedurende hierdie 21 Dae op die volgende fokus.

 1. “Connect’

Ons is oortuig dat om op Sondae te “connect’ van kardinale belang is . Al ons Sondag-prosesse is met ‘n vorige skrywe gekommunikeer, wat insluit hoe om te “stream” ensovoorts.

Ons vra dus dat jy daarby sal inskakel en nog steeds op ‘n Sondag gemeente beleef.

 1. “Care”
 • Dit is vir ons van groot belang dat niemand alleen sal voel in hierdie tyd nie. Dit is daarom belangrik dat jy deur groepe deurentyd in kontak met mense sal bly.
 • Ons vra dus vir al ons kleingroepe om nog steeds op dieselfde tyd gedurende die week deur tegnologiese platvorms ‘bymekaar’ te kom.  Hier kan gebruik word ‘whatsapp’-groepe (Group chat), Zoom, ‘voice and audio call’.
 • Indien jy nie by ‘n groep ingeskakel is nie, volg asseblief die volgende “link” en gee vir ons jou besonderhede. https://forms.gle/iEqs2H7GpzRpWXou7 Ons sal met jou in verbinding kom.

 

 1. “Grow”
 • Hierdie is ‘n uitstekende geleentheid vir die gesin om saam geestelik te groei.  Ons vra dus dat julle daagliks as ‘n gesin saam huisgodsdiens sal hou. Kies hiervoor ‘n tyd wat vir julle as gesin die beste sal wees.
 • Hiermee saam moedig ons julle aan om as gesin op ‘n daaglikse basis saam nagmaal te gebruik.
 • Op ‘n persoonlike vlak vra ons dat jy ‘n Bybelleesprogram op die “You Version Bible App” gedurende die 21 dae sal deurwerk. Daar is Doxa Deo Bybelleesprogramme op die ‘app’ beskikbaar.

 

 1. “Go”
 • Hierdie is ook ‘n tyd waar die kerk die hande en voete van Jesus kan wees. Ons vra dus dat jy jouself beskikbaar sal maak om mense met behoeftes te dien. Hierdie sluit in die afhaal van medisyne, kos en ander benodighede in sover dit veilig is om te doen. Laat ons asseblief weet indien jy beskikbaar vir hierdie sal wees. ([email protected] )
 • Ryk asseblief uit na familie en vriende en nooi hulle om aanlyn by ons in te skakel.   (https://www.youtube.com/channel/UCXnvX2QfxJELi4TTwKsKpvw )

Ten slotte

Kom ons hou in gedagte dat die kerk die hoop en lig van Christus is. Ons het die geleentheid om dit na ‘n wêreld wat dit veral nou so nodig het, uit te dra.

Mag jy vreugde en vervulling beleef.

Doxa Deo Raslouw Kampus Span.