Die kunste word gebruik om dit wat ons voel en beleef uit te beeld in musiek,  beweging, drama of visuele kunste. Ons kunste departement bestaan uit die “Worship team”, die tegniese span en ‘n kreatiewe span; verantwoordelik vir dekor en ander visuele uitbeeldings tydens ons feesdienste. Ons drama groep het ook al verskeie kere met beweging en drama ‘n groot bydrae gemaak tot ons aanbiddingsbelewenis.

Die Aanbiddingsspan is verantwoordelik vir die aanbiddingsbelewenis in ons kampus. Ons is ‘n groep kunstenaars in die kampus met ‘n passie vir die Here en vir aanbidding. Ons leef daardie passies uit deur vir mense die geleentheid te skep om saam met ons die Here te aanbid en ook so nader aan Sy troon te beweeg. Ons musiekstyl is kontemporêre aanbiddingsmusiek en ons speel musiek van mense soos; Retief Burger, Jesus Culture, Chris Tomlin, Hillsong en Paul Baloche om net ‘n paar te noem.

Daar is verskeie plekke waar jy betrokke kan raak. Musiek, liedjie-skryf, poësie, drama, teaterkuns en film. ‘n Individuele oudisie en gesprek vind plaas sodat daar bepaal kan word, hoe en waar jy as deel van die aanbidding en kunste span betrokke kan raak.

Ons glo dat ons aanbiddingsbelewenis saam met die Kunste in al sy uitdrukkings, ‘n lewensveranderende impak in ons stad kan maak. Dit is ons begeerte om God te aanbid in Waarheid en in Gees en daarom het ons ’n aanbiddingsspan wat hulle gawes en talente gebruik om aanbidding te lei en fasiliteer tydens feesdienste en ander geleenthede.

Kontak my vir enige verdere navrae of besonderhede:

Henri Stander

082 338 3079

[email protected]

Tegnies en Multi Media

Ons streef daarna om ons Sondag dienservaring en preekinhoud optimaal te kommunikeer asook beskikbaar te stel vir ‘n wyer groepering mense in ons Stad. Hierdie word moontlik gemaak deur Vennote wat ‘n passie het vir Multimedia en Produksie wat help om hierdie belewenisse meer interaktief te maak.

Die verskillende areas waarby jy betrokke kan raak is: Kamerawerk, Video vermenging, Klank en Beligting