Doxa Deo wil graag ons vennote inspireer en toerus oppad na volwassenheid in Christus. Die uiteindelike doel van alle opleidingsgeleenthede, is dat transformasie op vele vlakke sal plaasvind.  Mag vennote gevolglik die kwaliteitslewe ervaar wat God vir hulle beoog het toe Hy in Genesis 1:26 gesê het: “Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers…” Dit word ook bevestig deur die woorde van Jesus toe Hy in Johannes 10:10 gesê het: “…Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed.”

Kursusse

Noord Kampus bied elke kwartaal ‘n verskeidenheid van prosesse aan. Gaan na ons Gebeure link toe om meer hieroor uit te vind. 

1. CITY CHANGERS Toerustingsprogram

Hierdie sluit in alle kort kursusse wat plaaslik by ons kampus aangebied word. Hierdie kursusse is spesifiek vir ons vennote wat hulself beter wil toerus in ‘n spesifieke area van transformasie.

Noord Kampus kursusse en prosesse:

Verhouding met God

Het jy onlangs ‘n oorgawe gemaak en Christus as jou verlosser en saligmaker aangeneem? Ons wil jou graag bemagtig in die pad vorentoe. Kliek hier vir ‘n boekie wat jou sal begelei op jou nuwe lewensreis. Ons as Noord Kampus span wil egter ook graag saam met jou die pad stap. Kontak ons kantoor of stuur ‘n epos [email protected] vir ‘n afspraak met een van ons spanlede.

Ek is nuut – Intree Proses vir nuwe vennote (lidmate)
Wil jy graag deel word van die Doxa Deo Noord Kampus familie? Elke kwartaal is daar ‘n groot “ken-mekaar” aand waar ons as Noord Kampus Span JOU wil leer ken, en jou laat inskakel as ‘n Vennoot van hierdie kampus. Indien jy graag ‘n vennoot wil word, hoef jy egter nie te wag vir so ‘n aand nie, jy kan ook by die span kom kuier deur ‘n afspraak te maak met Martha, waar sy jou deur die hele proses gaan vat, met ‘n heerlike koppie koffie in die hand!

Ontdek Jou Plek
Wat is my doel op aarde, en waar pas ek in die liggaam van Christus in?  Wat is die ‘next steps’ na my bediening, en is ek tans op die regte plek in my loopbaan?
Elkeen van ons wil weet wat God se argiteksplan is oor ons lewens, en waar ons in die liggaam van Christus inpas en hoe ons ‘n verskil kan maak deur ons unieke passies uit te leef. “Ontdek my Plek” is ‘n uitgebreide proses wat jou begelei om te Ontdek wat God in jou geplaas het, en hoe om dit te gebruik om tot ‘n lewe van vervulling te kom.  Vrae soos “hoe lyk my geestelike kompas” , “waarvoor kan ek my talente gebruik” en “wat op aarde maak ek hier” word in hierdie proses deurgewerk..  Daar is ook aspekte van God se stem en hoe jy Hom ervaar en hoe Hy met jou praat.  Ons wil jou graag bemagtig en geleenthede skep binne Doxa Deo Noord Kampus waar jy doel op aarde kan Ontdek, om ook so jou God gegewe taak kan uitleef. Vir meer inligting skakel Martha Jansen van Rensburg 012 808 9950 of [email protected]

Gawes in Aksie
Gawes in Aksie is ‘n kursus wat jou toerus om meer te verstaan rondom die werking van die Heilige Gees, asook die gawes van die Heilige Gees te ontdek. ‘n Reis met Woord-fondasie, kleingroep-werk en praktiese aktiverings in die bonatuurlike. Die hartklop daarvan is om jou in ‘n vriendskap met die Heilige Gees te begelei om sodoende jou unieke gawes en die gawes van die Heilige Gees te beoefen. Vir meer inligting, kontak [email protected]

Grace For Life
Grace for Life is ‘n groeiproses wat mense begelei na gesonde menswees.Van die kern fokusareas gedurende hierdie groeiproses is onder andere die belangrikheid van vergifnis, hoe “reuse” ons perspektief kan verduister en hoe die seer en teleurstellings van die verlede ons kan terughou om voluit te lewe. Kontak [email protected]

Grief Share
‘n Ondersteuningsgroep waarby ons mense help wat ‘n naasbestaande aan die dood afgestaan het. By Grief Share gaan jy saam met ander mense ‘n pad stap wat deur dieselfde hartseer worstel. Met hierdie unieke ondersteuningsgroep wil ons seker maak dat jy nie alleen deur die moeilikste tyd van jou lewe gaan nie.  Kontak [email protected]

Divorce Care
In hierdie proses word gefokusde ondersteuning gegee vir mense wat geskei is, of deur ‘n egskeiding gaan. Dit is so belangrik om nie alleen deur sulke moeilike tye te gaan nie, en ons wil jou aanmoedig om in te skakel by hierdie proses, indien dit vir jou van toepassing is. Kontak [email protected]

Trouliksens
’n Voorbereidingsreis vir verloofde paartjies met die oog op hulle troudag en die huwelik. Hier word die basis gelê vir die mees vervullende verhouding waarvoor God ons as mense ontwerp het. Een naweek van intense self-ontdekking en self-openbaring saam met jou voornemende huweliksmaat stel jou op vir oorwinning en vervulling deur al die uitdagings van kommunikasie, spanwerk, intimiteit. Kontak [email protected]

Dissi Lewe
Dit is ‘n 4-week kursus vir getroudes om hul huweliksfondasies gesond te bou. Kontak [email protected]

Huweliksbelegging
Ons huwelike tel! Dit is so lekker om een keer ‘n kwartaal te kom en kwaliteit belegging in jou huwelik te kan maak. Ons huweliksbelegging geleenthede is altyd romanties met fantastiese sprekers wat relevante onderwerpe aanspreek. Kom bederf jou Liefie en belê in julle huwelik.
Kindertoesig is ook beskikbaar sodat ons kwaliteit tyd saam kan spandeer sonder om oor die kinders te bekommer. Vir meer inligting, kontak [email protected]

Ouerbelegging
Elke ouer het vrae en het ‘n behoefte om hulle kinders “reg” groot te maak. Daarom bied ons hierdie kursus aan. Dit is ook die voorbereiding vir Kindertoewyding en word oor 4 Woensdagaande aangebied. Vir meer inligting, kontak [email protected]

Propel Women
Matt 9:37,38 [Amp]Then He said to His desciples, The harvest is indeed plentiful, but the laborers are few. So pray to the Lord of the harvest to force out and thrust laborers into His harvest.
Dit help vroue wat nooit gedink het hulle kan leiers wees nie, hulself sien as leiers in die samelewing om mense na Jesus Christus te lei. Propel is ook ‘n geleentheid waar daar in jou as leier se lewe belê word. Kom, beweeg in jou passie, potensiaal en doel waarvoor God jou geskep het! Kontak [email protected]

Kids In Ministry (KIM)
Dit is ‘n dissipelskapprogram vir Gr 2 – 7 kinders. Dit behels identiteit vestiging, hoor God se stem, ontdek jou gawes, dans, gebed, drama, poppebediening en ons doen ook uitreike. Kontak [email protected]

[email protected] & [email protected]
‘n Bemagtigingskursus vir manne. Kontak [email protected]

DISCOVERY
Spreuke 19:21 “Baie planne is in ‘n man se hart, maar die raad (doeleinde / ”purpose”) van die HERE, dié sal bestaan.”
Die Here het elke man geskep met ‘n spesifieke doel. Discovery is ‘n kursus vir jong manne om te ontdek wat die Here se doel vir elkeen se lewe is, deur ‘n fondasie te lê in die verstaan van die roeping op elke man se lewe soos dit in die Woord van die Here is.
Vir meer inligting, kontak Henning Kriel by [email protected]

Radiance
Psalm 96:6 (Msg) “Royal splendour radiates from Him, a powerful beauty sets Him apart.” 
Radiance  is ‘n unieke 7-maande kursus vir studente- en jongvolwasse vroue tussen 19 en 35 met die visie van “Reflecting my King”!  Gedurende Radiance kom beleef jou Koning se “royal splendour” en mag jy, deur Hom te reflekteer, ‘n “powerful beauty” in hierdie lewe wees.
Vir meer inligting, kontak Erika de Beer by [email protected]

Becoming a Lady
Becoming a Lady is ‘n 4-weke kursus vir 12-13 jarige dogters en hulle pappas.  Die fokus is op die uitdagings wat hierdie jong meisies beleef en die belangrike rol wat ‘n vader in hierdie tyd speel ten opsigte van identiteitsvestiging. Vir meer inligting, kontak [email protected]

Training for Reigning
Training for Reigning is ‘n kursus vir alle Gr. 7 seuns en hul pa’s. Dit is ‘n geleentheid waar die pa’s in hul seuns se lewens kan belê en die ontdekking van seun na man-wees saam stap.  In die kursus fokus ons op die seun se emosionele, fisiese, asook geestelike groei. Kontak Brenton Bester by [email protected]

2. CITY CHANGERS Bedieningsprogram

Praat
Met
Ons

Jou Naam (vereis)

Jou E-Pos (vereis)

Jou Telefoon

Boodskap