Ons begeerte by Fusion is om te sien dat elke tiener ‘n ontmoeting met God het. Ons streef na ons leuse om elke tiener te “fuse” saam met God. Ons passie is om die volgende generasie op te rig en om hulle te bemagtig om “City Changers” te word en om God se heerskappy te vestig in en rondom elke tiener se lewe.

By Fusion skep ons ‘n platform waar die tieners blootstelling kry aan die waarheid oor wat ‘n verhouding met God, ander mense en die wêreld daarbuite behels. Ons fokus is ontwikkeling op ‘n holistiese vlak (Liggaam, Siel en Gees). Fusion skep ook die perfekte platform waar tieners vriende kan maak met “like minded” mense en saam hulle journey met die Here share en mekaar ondersteun.

 

Daar is verskeie geleenthede waar tieners of ouers deelname kan hê:

Fusion Tribes – Tribes is ons kleingroepe by Fusion. Die groepe word volgens grade ingedeel. Elke Tribe het ’n Tribe Leader wat die groep fasiliteer en saam die journey met die tieners stap. Die Tribes word ook gestig by die skole waar die tieners met mekaar en in hulle skole kan connect.

Fusion Band –  By Fusion band help ons om jou passie vir musiek te ontwikkel, te leer hoe om saam met ander in ‘n band-opset te funksioneer en gee jou geleentheid om op Sondae te bedien.

Fusion Market – Elke Dinsdag word daar die platform geskep vir die tieners wat hou van Bak-en-Brou of wat Entrepreneurs is om lekker produkte te kom verkoop, terwyl amal lekker saam kuier.

Fusion Socials – Ons hou kwartaallikse Social Events waar die tieners net lekker kan kom kuier en connect met ander tieners wat dieselfde uit die lewe wil hê.

Fusion Mentoring – Die Fusion Visionaries is ’n groep mense wat ’n passie het om terug te gee aan die volgende generasie. Hulle passie is om tieners te ondersteun in hulle journey. Die mentors is beskikbaar vir amal en lewer inspraak in die tieners se lewe om hulle te equip met die nodige skills en info om regtig as individu te groei in verhouding met die Here.

Fusion Visonaries – (Fusion Leier) neem verantwoordelikheid vir ’n Tribe (Kleingroep) en om saam te droom oor dit wat in Fusion gebeur.

Uitreike – plekke waar ons kan uitreik, borge

Ouer BOR – Geleentheid vir ouers om insette in Fusion te lewer

Gebedsgroep – spesifiek vir die jeug/skole

Bymekaarkom-tye

Ons kom elke Dinsdag 19:00 en Sondag tydens die 08:00 en 10:00 dienste bymekaar.

Kontak brenton.bester@doxadeo.org indien jy wil deel raak van Fusion

Praat
Met
Ons

Jou Naam (vereis)

Jou E-Pos (vereis)

Jou Telefoon

Boodskap