OZONE logoO-Zone is die naam van ons seniorbediening en dié klompie van Noord Kampus is jonk van gees! Woensdae 10:00 is feestyd saam…

As jy meer wil uitvind oor hierdie O-ZONERS, kontak vir Johan Badenhorst by 083 675 9014