Doxa Deo Kids is ‘n plek waar ons kinders net kind kan wees. ‘n Plek waar hulle kan speel en lag. Bowenal ‘n plek waar hulle leer “kerk wees” as ‘n jonger generasie. ‘n Plek waar hulle uitdrukking kan gee aan hoe hulle God ervaar, soos wat net kinders kan.

Bedieningsgroepe

Bediening vind elke Sondag in die saal plaas, tydens dienste (08H00 en 10H00) in die volgende ouderdomsgoepe:

3-5 jaar en 6-7 jaar (GrR/0 -Gr1) – LITTLE ZONERS
Gr 2-5 – JUNIOR ZONERS
Gr 6-7 – PRE-TEENS

Personeel

Doxa Deo Kids het ‘n lojale span personeel wat in verhouding met God en elkeen van die kinders staan.  Hulle skep ‘n veilige omgewing waar kinders op ‘n prettige manier uit Die Woord kan leer. Elke week word voorgeskrewe lesse uit ons eie Doxa Deo kurrikulum op ‘n kreatiewe manier aan die kinders aangebied.

Kom leef jou passie uit

By die kinderbediening bied ons ook geleenthede aan mense met ‘n passie vir kinders om te groei tot Les-aanbieder of as kleingroepleier/fasiliteerder. Uniek aan hierdie groep mense is die familie-gevoel wat daar bestaan onder mekaar. Sodra jy deel raak van hierdie bediening onwikkel jy ook in areas van leierskap en bediening.

Kontak Elzanne Mostert ([email protected])  indien jy die Koningkryk in kinders se lewens wil help vestig.

 

Vat die Les Huistoe

Book your tickets