8 October 2016 – 30 October 2016

Meant 2 Be

‘n Preekreeks wat gaan oor verhoudings. Kom hoor hoe Christus die begin punt is van elke verhouding en hoe verhoudinge van die begin af geskep is om ons as mens aan mekaar en aan God te bind. We are meant to be in relationship.