Hierdie Sondag

8:00 & 10:00 / Japie Venter

18:00 / Japie Venter

1245 Ben Swart straat, Moregloed

Ek's nuut hier
opkomende gebeure
Raak Betrokke

"Soos waters die seebodem bedek, so sal die magtige teenwoordigheid
van die Here oral op die aarde geken word."

Habakkuk 2:14