H.O.P.E.

H.O.P.E. staan vir Help Our People Eat.

Dit is ons voedingsskema en is spesifiek gefokus op behoeftige gesinne en mense in ons gemeente en gemeenskap.
Indien jy bewus is van enige behoefte, bring dit gerus onder ons aandag.

As jy wil betrokke raak, kontak Geraldine Jacobs

My Huis - Jeugsorgsentrum

My Huis is ‘n plek van veilige bewaring vir verwaarloosde en mishandelde kinders. Ons voorsien huisvesting, liefde en versorging vir tien kinders.

As jy wil betrokke raak, kontak Geraldine Jacobs

Street Store

Hierdie jaar se Winter Warmer projek gaan ‘n Street Store wees by Alberton Dam op Saterdag 18 Mei. Ons fokus gaan wees om klere en wintersbehoeftes aan die minder bevoorregde mense in ons omgewing uit te deel. Om hierdie projek effektief te behartig benodig wintersklere, skoene (verkieslik heel en skoon) en vrywilligers om op die dag ons behoeftige mense te bedien.

Raak betrokke!

Kontak Geraldine Jacobs

Love Box

Hierdie jaar se fondsinsameling vir behoeftige kinders in ons omgewing begin Sondag 29 September.
Alle inligting sal verskaf word voor dan.

Kontak Geraldine Jacobs

Book your tickets