Ons versorgings en bedienings sentrum noem ons ons Life Centre.

“Help carry one another’s burdens, and in this way you will obey the law of Christ.” Galatians 6:2

By Doxa Deo Meyersdal Kampus het ons ‘n toegewyde span wat omsien na die pastorale versorging binne die kampus, sowel as in die groter omgewing.

Hierdie span bestaan uit die volgende groeperinge:

1. Bemoedigers:  Vrywilligers wat ‘n hart het vir mense en ‘n passie vir versorging en herstel. Ons bemoedigers word toegerus om te dien in ‘n ondersteunende hoedanigheid.

2. Beraders:  Vrywillige sowel as geregistreerde beraders wat formele opleiding in berading ontvang het en wat dien in ‘n begeleidingshoedanigheid. Beradingsessies word deur ons kantoor geskeduleer.

3. Spesialiste:  Professionele hulpverlening in die vorm van Sielkundiges, Terapeute, Psigiaters, ens. Hierdie persone is slegs deel van die “Life Centre” netwerk en is nie in diens van Doxa Deo nie.

Indien jy behoefte het aan pastorale hulp of belangstel om betrokke te raak by ons “Life Centre”, skakel die Meyersdal Kampus kantoor by 011 867 5954 of epos [email protected]

“He won’t brush aside the bruised and the hurt and he won’t disregard the small and insignificant, but He’ll steadily and firmly set things right” Isaiah 42:3

Praat
Met
Ons

    * vereiste veld

    Jou Naam*

    Jou E-Pos*

    Jou Telefoon

    Boodskap