Ons maak weer ons deure oop vir 50 mense op 'n slag, bespreek gerus jou gratis sitplek vir een van ons dienste. om te verseker dat ons veiligheid maatreëls goed nakom vra ons dat jy 'n sitplek bespreek vir die diens. Indien die kaartjie vir 'n diens vol is, bespreek gerus vir die volgende diens.

Bespreek hier onder vir een van ons dienste