Winter Warmer

Ons hardloop elke winter n “winter warmer” projek vir behoeftige mense.

Love Boxes

‘n Geskenkie-boks projek oor kerstyd vir behoeftige kinders in ons laerskole.

My Huis - Jeugsorgsentrum

Ons eie kinderhuis waar jy kan betrokke raak op verskeie maniere.  Kontak gerus vir Geraldine Jacobs by [email protected]

Praat
Met
Ons

Jou Naam (vereis)

Jou E-Pos (vereis)

Jou Telefoon

Boodskap