Dit is ware Lyttelton kultuur om deurgaans “community” tussen ons vennote te bou. Deel hiervan, is die kultivering van liefdevolle verhoudings as ‘n leefwyse en gevolglik daardie egte gevoel van “om te behoort”, te ervaar wanneer ons as kerk bymekaarkom.  Daarom is dit van kardinale belang dat ons moeite doen om, reeds met die intrapslag, mense met ope arms te ontvang en te laat welkom voel.

Info-toonbank

Ons wil ook verseker dat enige vrae wat mense mag hê, so spoedig en vriendelik moontlik beantwoord word. Dus het Lyttelton ook ‘n info-toonbank wat navrae en verkope hanteer. Indien jy deel van hierdie bediening wil wees, sal ons jou met graagte die nodige opleiding gee.

I-serve span

Jy kan op twee maniere betrokke raak by ons I-serve span. Eerstens deur te help met offerande opneem tydens dienste, asook verwelkoming en bulletins uitdeel by die deur voor dienste begin. Tweedens by ons koffiestasie. Ons kampus is bekend vir sy lekker koffiekuiers Sondae voor en na ons dienste en daarom het ons ‘n apparte koffiespan waarby jy betrokke kan raak. Hier kan jy bedien deur te help met ons koffiestasie se voorbereiding en bediening voor en na afloop van ons dienste.

Praat
Met
Ons

Jou Naam (vereis)

Jou E-Pos (vereis)

Jou Telefoon

Boodskap