Hope

Operasie BK is ‘n aaneenlopende projek waarby ons, ons eie gemeente mobiliseer om tydens dienste kos te bring sodat ons dit kan versprei na mense in ons gemeente wat in nood is.

    Jou Naam (vereis)

    Jou E-Pos (vereis)

    Jou Telefoon

    Boodskap

    Book your tickets