Hope

Operasie BK is ‘n aaneenlopende projek waarby ons, ons eie gemeente mobiliseer om tydens dienste kos te bring sodat ons dit kan versprei na mense in ons gemeente wat in nood is.

My Huis Kinderhuis

My Huis is ‘n Jeugsorgsentrum wat in samewerking met Umephi geadministreer word.  Ons huisves tans 8 kinders wat deur die staat van hul ouers weggeneem is.  Met Jhani en Nico vd Westhuizen as huisouers kry hierdie kinders die kans om in ‘n normale huishouding groot te word. Hierdie projek vind baat by finansiële hulp, asook in die gee van tyd en hulp met sekere areas van die kinders se lewe

Jou Naam (vereis)

Jou E-Pos (vereis)

Jou Telefoon

Boodskap