Ons versorgings- en bedieningsentrum noem ons die Life Centre

“Help carry one another’s burdens, and in this way you will obey the law of Christ.” Galatians 6:2

By Doxa Deo Kameeldrift het ons ‘n toegewyde span wat omsien na
die pastorale versorging binne die kampus, sowel as in die groter omgewing.
Hierdie span bestaan uit die volgende groeperinge:

1. Bemoedigers Vrywilligers wat ‘n hart het vir mense en ‘n passie vir versorging en herstel. Ons bemoedigers word toegerus om te dien in ‘n ondersteunende hoedanigheid.

2. Beraders:  Vrywillige sowel as geregistreerde beraders wat formele opleiding in berading ontvang het en wat dien in ‘n begeleidingshoedanigheid. Beradingsessies word deur ons kantoor geskeduleer.

3. Spesialiste:  Professionele hulpverlening in die vorm van Sielkundiges, Terapeute, Psigiaters, ens. Hierdie persone is slegs deel van die “Life Centre” netwerk en is nie in diens van Doxa Deo nie.

Indien jy behoefte het aan pastorale hulp of belangstel om betrokke te raak by ons Life Centre, skakel gerus vir Erika de Beer by 012 808 9950 of stuur haar ‘n epos by Life Centre.

Nasionale noodnommers vir verskeie behoeftes:

 • Telefriend (Ellel Ministries) 086 106 310 (08:00-21:00)
 • National Counselling Line (Life Line) 0861 322 322 (24 uur)
 • Child Line  0800 055 555
 • Women Abuse  0800 150 150
 • Narcotics Anonymous  083 900 6962

“He won’t brush aside the bruised and the hurt and he won’t disregard the small and insignificant, but He’ll steadily and firmly set things right” Isaiah 42:3

Praat
Met
Ons

  Jou Naam (vereis)

  Jou E-Pos (vereis)

  Jou Telefoon

  Boodskap

   

  Book your tickets