1 & 8 Desember  I  08:00, 10:00 & 18:00
15 & 22 Desember  I  09:00
25 Desember  I  08:00 & 10:00
29 Desember  I  09:00
31 Desember  I  18:00
5 Januarie  I  09:00
12 Januarie  I  08:00 & 10:00

Gewone dienstye om 08:00, 10:00 & 18:00 vanaf 19 Januarie 2020