• Ps 23


  Watch Sermon
 • Identiteit

  Johan Poggenpoel praat vandag met ons oor Identiteit.  Ons is besig met ons reeks “LOOK” en Johan gee fokus na Rom 5 en die implikasie


  Watch Sermon
 • Intimiteit

  HIerdie week skop ons af met ons reeks van LOOK. Hennie praat oor intimiteit.  Fokus op die feit dat ons altyd met vrymoedigheid ons Vader


  Watch Sermon
 • Launch preek 5 Februarie 2017

  Dis ons launch Sondag….Hennie gee visionêre leiding rondom spesifiek Helderberg kampus……  


  Watch Sermon
 • Die Verlore Seun

  Hierdie gelykenis is aan niemand onbekend nie. Ontdek die hart van ‘n Vader wat bereid is om te gee. Meer as wat jy kon verwag.


  Watch Sermon
 • Wat op aarde maak ek hier?

  Vandag praat ons oor God se spesifieke droom vir my lewe.  Alles wie en wat ek is, my talente, gawes, ens. is in my lewe


  Watch Sermon