Ons glo God is betrokke by elke fasset van jou lewe. Tye van vreugde, hartseer en verandering. Ons wil jou help om die liefde van God in elke fasset van jou lewe raak te sien.

Kindertoewyding

Hierdie is nie ‘’kinderdoop’’ nie maar wel ‘n geleentheid van seën wanneer ons die kinders aan die Here toewy.

Jesus sê in Markus 10:14b-16: (Afr 1983 vertaling“Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. 

Dit verseker Ek julle: Wie die koninkryk van God nie soos ‘n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie.” 

Hy het sy arms om die kindertjies gesit, hulle die hande opgelê en hulle geseën. 

Ons deel hierdie  spesiale dag met julle en sien uit om jou kind/kinders tydens die diens aan die Here toe te wy.

Kontak vir Lofty Nel by 082 446 5515

Doop

Die doop van gelowiges is ‘n opdrag van Jesus waardeur ‘n gelowige uitdrukking gee aan sy/haar geloof en begeerte om geïdentifiseer te word met die dood, begrafnis en opstanding van Jesus Christus. (Kol 2:12; Rom 6:4) Ons pas die doop toe deur onderdompeling in water.

Indien jy gedoop wil word, kontak gerus vir Lofty Nel by 082 446 5115

Huwelik

Ons is opgewonde saam met jou vir hierdie nuwe fase in jou lewe.  Verskeie van ons pastore is beskikbaar vir jou troue en jy kan gerus vir Lofty Nel kontak by 0824465115

Begrafnis

Ons sal jou ook graag wil bystaan indien jy ‘n begrafnis moet reël. Kontak vir Lofty Nel by 0824465115

Praat
Met
Ons

Jou Naam (vereis)

Jou E-Pos (vereis)

Jou Telefoon

Boodskap