Ons streef daarna om ons Sondag feesdienservaring en -inhoud optimaal te kommunikeer asook beskikbaar te stel wyer as net tydens `n diens.

Vennote met ’n passie vir en bekwaamheid in multimedia en produksie verseker dat ons dienste meer interaktief is.

Sodoende is dit nie net ’n belewenis tydens feesdienste nie, maar ook beskikbaar vir ’n wyer groepering mense deur middel van opnames, sosiale en internet media.

Die verskillende areas waarby jy betrokke kan raak is:

• Video vermenging
• Klank
• Beligting

Vir meer inligting, kontak:

Dylan Matthews : [email protected]

Praat
Met
Ons

Jou Naam (vereis)

Jou E-Pos (vereis)

Jou Telefoon

Boodskap