Word n Vanniekerk – REGISTREER HIER!


AANBIDDING, PRODUKSIESPAN, MEDIA EN DIE KUNSTE (REVELATION ENTERPRISES)

Die kunste en al sy uitdrukkings maak deel uit van ons aanbiddingsbelewenis. As deel van ‘n sfeer wat ons glo `n lewensveranderende impak in ons stad kan maak, reageer ons deur middel van kreatiewe uitdrukking aan ons Redder, Jesus Christus. Daar is verskeie plekke om by betrokke te raak: musiek, liedjie skryf, poësie, drama, dans, ligte, klank, media, kamera, skryfkuns, film en redigering.
[email protected]

AANLYN DIENSTE

Ons begeerte is om soveel moontlik mense met die Goeie Nuus van Jesus Christus te bereik. Ons is ’n familie en soms moet jy reis, dan kan jy nog steeds aanlyn inskakel. Ons het nog heelwat geleenthede vir vennote wat ‘n passie het om hierdie bediening moontlik te maak.
[email protected]

BESIGHEIDSBEDIENING

Die besigheidsbediening is gefokus op mense in die besigheidswêreld en spesifiek om ons toe te rus vir koninkryksbesigheid, persoonlike groei as ‘n City Changer, en entrepreneurskap wat kan lei tot werkskepping.
onthou van: LEAD LIKE JESUS GROEPE
[email protected]

CHERISH VROUE BEDIENING

Daar is verskeie geleenthede vir betrokke raak by ons vroue bediening: Cherish events, Word, moms, Cherish Life, Propel Women en ons mentorskap program. Jy kan ook kom dien op een van die Cherish spanne bv. events, fasilitering, uitreik, gasvryheid, tegnies, ens.
[email protected]

CONNECT TEAM

Hierdie bedieningspan is die eerste plek van verwelkoming van ons gemeente. Hier dien ons deur toe te sien dat die dienste glad verloop. Dit sluit in: Verwelkomingspan, Logistieke span, Koffie Connect span en Infospan.
[email protected]

DOOP

ONS GLO … in die doop van gelowiges deur onderdompeling as ’n stap van gehoorsaamheid aan die opdrag van die Here en dat dit volg op die ervaring van wedergeboorte. Die doop is ‘n simboliese gebeurtenis en ’n geloofshandeling, waarin ons met die dood en opstanding van Jesus Christus identifiseer.
[email protected]

FUSION CITY YOUTH

If you are between the ages of 13 and 18 years, Fusion Youth Ministry is just the place for you to connect with other teenagers. At Fusion you will be inspired by the worship, word and an atmosphere of fellowship. We also make sure that you are connected in a group, so that you can journey with a group leader and fellowship with others in your grade. Join us: Friday Night – 19h00 and Sunday Mornings – 08h00 & 10h00
[email protected]

GENEROCITY

As City Changers bring ons geloof, liefde en hoop na die verlorenheid, pyn en gebrokenheid van ons stad. Ons kampus het projekte wat spesifiek hierdie aanspreek, en ons ondersteun ook ander bedieninge in die stad wat ons ondersteun.
[email protected]

GROEPLEWE

Groeplewe is waar gemeente lewe gebeur. Daar is ‘n verskeidenheid van kleingroepe waarby jy betrokke kan raak – getroudes, gesinne, enkellopendes, manne, vroue, jong volwassenes en seniors. Die kleingroepe kom weekliks bymekaar om lewe en vriendskap te deel, en saam tyd in die Woord te spandeer. Maak vandag nog ‘n besluit om deel te raak van ‘n kleingroep.
[email protected]

HENEKA HAVEN

Is ‘n kinderhuis vir kinders met gestremdhede. Ons streef om nie net vir elke kind ’n tuiste van liefde te gee nie, maar ook om ‘n omgewing van aanvaarding te skep.
[email protected]

HOPE

HELP OUR PEOPLE EAT. Ons almal gaan deur moeilike finansiële tye een of ander tyd in ons lewens, daarom het ons ’n HOPE bediening wat jul kan bystaan in daardie tyd, vir voorsiening van kos om net so bietjie verligting te kan bring in die stryd waardeur jul gaan.
[email protected]

HUWELIKSBELEGGING

Gesonde huwelike lei tot gesonde gesinne, wat die boustene van ‘n gesonde samelewing is. Daar is beleggingsgeleenthede deur die jaar en in die tweede kwartaal doen ons vir 6 weke Biblical Portrait of Marriage. Ons het ‘n span van bekwame en passievolle leiers wat dit moontlik maak.
[email protected]

INTERSESSIE

Ons glo dat gebed ‘n persoonlike en gemeenskaplike behoefte is en dat dié bediening ‘n sentrale doel dien in ons gemeente en bedieninge. Ons het weekliks tye waar ons bid oor spesifieke versoeke en behoeftes van vennote en bedieninge.
[email protected]

KEY CONNECTION

Key Connection is ’n bediening vir mense wat hulself tussen werk bevind. Hier help ons jou om jouself te herontdek. Ons kyk na belangrike aspekte soos CV’s, Besigheidskaartjies, Hysbak bekendstellings praatjie, onderhoude en ons stel ook poste bekend.
[email protected]

KIDS

In ons kinderbediening bedien ons kinders met God se woord in ‘n intensionele en relevante proses. Ons begeer dat elke kind Christus sal sien as die middelpunt van elke deel van die lewe, en om God te ken in alle situasies.
[email protected]

KINDERTOEWYDING

“Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle.” (Mark 10:14 ) Dis vir ons ‘n groot voorreg om deel van jou kind se kindertoewyding te wees en die geleentheid vir jul as gesin so spesiaal as moontlik te maak.
e[email protected]

KOMMUNIKASIE

As jy ‘n passie of talent het vir kommunikasie is daar verskeie areas waar jy betrokke kan raak: Sosiale media, grafiese ontwerp, skryf, nuusaanbieder, konseptualisering, animasie, redigering, videografie en fotografie.
[email protected] / [email protected]

LIFE CENTRE

Life Centre bied bemoediging, berading, gebed, bediening, SoulCare en ‘n netwerk van professionele gesondheidsorg aan. Vrywilligers en professionele persone bedien mense om restourasie te bring.
[email protected]

MOVEMENT

“…that we may present every man complete in Christ.” (Col 1:28 NKJV ) As mans is ons passievol om ‘n blywende verskil in ons huisgesinne, gemeenskap en stad teweeg te bring. Ons begeer om op alle terreine mans na God se hart te wees. Daar is verskeie geleenthede, groepe en kursusse vir alle mans.
[email protected]

NUWE LEWE

Het jy ’n hart om saam met mense ’n pad te stap wat onlangs ’n nuwe oorgawe aan die Here gemaak het? Iemand wat nuut die Here se hart en wil vir hulle lewens ontdek het? Volgens Johannes 3:16 het Jesus gekom sodat elkeen wat in Hom glo nie verlore sal gaan nie, maar ewige lewe sal hê. Ons wil jou graag toerus om met nuwe bekeerlinge die “Nuwe Lewe” proses te fasiliteer. In dié proses is daar ’n paar kernbeginsels en ons wil jou graag oplei om saam met hulle die pad te loop.
[email protected]

SOLO’S

Indien jy ‘n volwasse enkellopende is (ouer as 35), kom word deel van ’n groep mense wat bymekaar kom om die lewe en vriendskap te deel asook die dieper dinge van die lewe. Skakel vandag in by ons Solo’s groep.
[email protected]

SENIORS

Indien jy 55 jaar of ouer is, afgetree is en nog aktief is, raak deel van ons Vintage Senior bediening. Dit is die ideale plek vir jou om met ander seniors lewe en Woord te deel!
[email protected]

TREE

Die volgende generasie het leiding en ondersteuning nodig om in hiedie tye God te ken en Hom te eer in huise, skole en sosiale omgewings. Daarom bestaan TREE (Transforming the Educational Environment) om skoolhoofde, onderwysers, ouers en kinders te bekragtig om gesond te funksioneer.
[email protected] (Laerskool)
[email protected] (Hoërskool)

TREE HOUSE

Hierdie bediening fokus op die ondersteuning van ouers wat pleegkinders in hul sorg ingeneem het. Ons bied geestelike, emosionele en finansiële hulp deur ‘’n forum wat die projek bestuur. As jy ‘n hart het vir die weeskind uitdaging in ons land, wil ons jou nooi om deel van die span te raak.
[email protected]

YOUNG ADULTS

Die Young Adults bediening is vir almal vanaf 18 tot omtrent 35-jarige ouderdom. “To a young heart, everything is fun!” So of jy enkellopend is, in ’n verhouding, of selfs getroud is, is daar ‘n plek vir jou om saam ander te groei en kuier. Ons het gereelde TED Talks en weeklikse kleingroepe. Kom word deel!
[email protected]