Huis Thembiso (Belofte in Xhosa) is ‘n Plek van Veiligheid of Halfpad Huis vir babas tot op die ouderdom van 12 maande. Dit maak spesifiek voorsiening vir spesiale behoeftes babas wat MIV-positief is of enige ander fisiese of geestelike gestremdheid het. Die babas word hier versorg totdat hulle met geskikte aanneem- of pleegouers geplaas word.

In die Kaap neem al 4 ons Doxa Deo kampusse verantwoordelikheid vir Huis Thembiso, nl. Durbanville, Langeberg, Stellenbosch en Helderberg kampus. Elke kampus het sy eie finansiële bydrae wat jaarliks ingesamel moet word. Ons bedrag vir 2021 is R35,000.00. Daar is twee maniere hoe jy kan bydrae om ons te help om Huis Thembiso te help. Jy kan elke Sondag ‘n heerlike cappuccino  koop. R5 van elke koffie word geskenk aan Huis Thembiso. Of jy kan ‘n finansiële bydrae maak en belastingvoordele geniet deur geld direk by Huis Thembiso se Bankrekeking in te betaal. Dis belangrik dat jou verwysing DV KAMPUS en JOU VAN is. Hier is Huis Thembiso se bankbesonderhede:

ABSA BANK
Huis Thembiso
Acc No: 4080898853
Branch Code: 632005

Indien jy meer wil weet van Huis Thembiso kan jy hulle website besoek deur op die volgende link te kliek:

https://thembiso.co.za/

Book your tickets