Ons skep graag ‘n kultuur waar mense welkom voel en “belong”. Daarom doen ons moeite om seker te maak dat, reeds met die intrapslag, mense met ope arms ontvang word welkom voel. Hier is waar ons jou diens nodig het:

Info-toonbank

Ons wil ook verseker dat enige vrae wat mense mag hê, so spoedig en vriendelik moontlik beantwoord word.  Dus het Durbanville Kampus ook ‘n info-toonbank wat navrae, bestellings en soms kaartjieverkope, hanteer.  Indien jy deel van hierdie bediening wil wees, sal ons jou met graagte die nodige opleiding gee.

Feesdienspersoneel

Dit is vir ons belangrik dat elke persoon tuis moet voel en ervaar dat hulle hier hoort. Die feesdienspersoneel is dus verantwoordelik om ons deure op ‘n Sondag te beman en alle vennote en besoekers hartlik te ontvang, asook om tydens die dienste die offerhande op te neem.

As jy graag op enige van die bogenoemde wyses betrokke wil raak, kontak gerus vir Rian Nel @ 084 838 3026 / [email protected]

Book your tickets