Ons Wishlist is ‘n gemeente-wye inisiatief waar ons aan die einde van elke jaar, deur verskillende projekte, uitreike en inisiatiewe God se liefde en vrygewige natuur kom demonstreer. Dit bied ons mense die geleentheid om ‘n verskil in mense se lewens te maak deur eenmalige uitreike in Desember te hou, maar ook deurlopende jaarprojekte, waar ons oor ‘n langer termyn betrokkenheid opneem in mense se lewens.

Projekte waar jy finansieel betrokke kan raak

Indien ‘n behoefte reeds vervul is, sal die fondse na die ander projekte vloei.

Skolebediening

By TREE (Transforming Educational Environments) word ons gedryf deur ‘n

kragtige verhaal wat skole voorsien as plekke van onderrig, sowel as nesplekke waar

groei floreer.

Net soos ‘n boom se wortels die grondslag lê vir sy opwaartse groei, glo ons dat die grondslag van opvoeding gewortel is in vertroue, verhoudinge en doelgerigtheid.

Ons benadering is eenvoudig maar diepgaande – ons voer omvattende klimaatstudies uit in samewerking met onderwysers, leerders en skoolhoofde om te verseker dat die skoolomgewing hierdie essensiële elemente bevorder. Net soos blare wat die son soek, streef ons daarna om ruimtes te skep waar vertroue floreer, verhoudinge ontluik en doelgerigtheid die dryfkrag is.

Wanneer hierdie elemente saamvleg, word ‘n skool meer as net ‘n instelling; dit word ‘n toevlugsoord waar almal, van leerders tot opvoeders, saam groei, nie net akademies nie, maar in die lewe.

Bedrag R300 000

Kinderbediening

R10 000 vir die opgradering van speelgoed en benodighede by elke klas.

Bedrag R10 000

Seniors

Ons wil graag ons senior bediening ondersteun in hulle behoeftes in 2024.

Bedrag R10 000

Karwagte en Brooklyn werkers

Ons waardeer ons karwagte en werkers deur hulle met die volgende te bederf: Wagte – 8 x R1000 per persoon, Werkers – 5 x R1000 per persoon (kos en klerebewys).

Bedrag R13 000

POPUP

Bring hoop na ons stad deur ‘n POPUP student te borg en sodoende hulle te help om deur ‘n lewensvaardigheidsproses van opheffing gefasiliteer te word. Koste per student beloop R260 per dag vir 15 dae (Totaal van R3900 per student). Ons vertrou dat ons as Brooklyn 58 studente se lewens hierdeur kan verander.

Bedrag R226 200

Polisiestasie

Ons uitreik na die Brooklyn polisiestasie hierdie Kerstyd gaan ‘n pakkie met skryfbehoeftes wees van R50 vir elkeen van die 250 personeel.

Bedrag R12 500

Kommunikasie

Die inrigting van ‘n studio vir kwaliteit opnames van alle opleidings- en digitale media. 

Bedrag R25 000

Jaarprojekte

Die volgende projekte en uitreike vorm deel van ons kampus se jaarprosesse en vra daarom befondsing wat volhoubaarheid en kontinuïteit sal verseker omdat dit vir ons strategies van belang is.

Cherished Baby

Cherished baby is ‘n projek wat ons in staat stel om mammas en babas in minder bevoorregde posisies en areas te bemagtig met die essensiële produkte vir die eerste paar weke na die baba se geboorte. Mammas word reeds in die hospitaal bedien deur ons span, waar daar gebid word vir hierdie opwindende maar soms vreesaanjaende tyd van haar lewe. Elke bydrae, maak dit moontlik dat ons nie net die mamma bemagtig nie, maar ook iets vir die volgende generasie kan beteken.

Bedrag R20 000

Lifting Dreams

Ons onderrig elke Saterdagoggend tussen 100-200 kinders in Mamelodi en Eersterus. Ons het ook die voorreg om die kinders kos te gee op ‘n weeklikse basis asook die geleentheid om die fasiliteite op te gradeer.

 Bedrag R15 000

Red Frogs

Red Frogs is ‘n uitreik na ons universiteite se sosiale aksies waar 

drankmisbruik ‘n groot probleem is. Red Frogs skep “safe zones” by klubs, koshuis-aksies en groot studente geleenthede soos Lentedag en Jool.

 Bedrag R14 000

Gemeente versorging

Kosprojek – Ons voorsien maandeliks kosbewyse aan gesinne wat deur ‘n finansiële krisis gaan.

 Bedrag R70 000

 

Bankbesonderhede
Doxa Deo Brooklyn

ABSA Hatfield

Rek no: 407 405 79 52
Tak kode: 632 005
Betalings verwysing:
“wishlist”


Praat met Ons