Terug na reeks

Leefstyl

Dit is belangrik dat ons lewens ten volle uitgeleef word in Christus.

Kolossense 2:6-7 – Soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het, wandel so in Hom, gewortel en opgebou in Hom en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging.

Om te wandel is om iemand te volg of in sy voetspore te stap. Ons is gewortel in Hom en leef as ambassadeers vir Hom.

Dit is ons voorreg om nuwe gelowiges te bemagtig met die Bron van inspirasie.

2 Timotheus 3:16-17 – En, onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot; God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die Gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.

Die Nuwe Testament is die nuwe verbond. Ons begin by die Nuwe Testament wanneer ons ‘n nuwe gelowige lei. Dit is belangrik dat ons by die regte plek begin. Die Nuwe Testament wys wie ons waarlik is in Jesus. Ons is vrygemaak van die wet. Lees Hebreërs hoofstuk 7.

SOAP:

S – Scripture

O – Observation

A – Application

P – Prayer

Die Woord is ons bron van inspirasie en aanmoediging…nie ‘n stel reëls nie. Wanneer ons die Woord lees, neem ons waar wat geskryf staan, pas dit toe in ons lewens en vra, deur gebed, wat ons daaruit kan leer sodat ons kan groei in ons verhouding met Christus.

Gebed is ‘n gesprek tussen my en die Here. In die huwelik leer ‘n paartjie mekaar so goed ken deur gedurige kommunikasie, dat wanneer die een  iets wil sê, die ander reeds weet wat dit is…amper of hy sy maat se gedagtes kan lees.

1 Thessalonicense 5:17 – Bid sonder ophou.

Gebed moet nie ‘n gewoonte wees nie, maar eerder ‘n bron van inspirasie. Ons leef in die realiteit van ‘n verhouding met gereëlde kommunikasie met die Here. Dit is so belangrik en help ons om te groei in ons verhouding met Hom.

Efesiërs 4:16 – uit wie die hele liggaam – goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate – die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde.

Kerklewe bevorder groei en gee ondersteuning vir elke faset van wie ons is. Dit is die plek van waar ons ons diepste wese kan deel.

1 Johannes 1:9 – As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

Marthinus deel ‘n storie oor sy twee Skotse hondjies wat geniet om te speel en te hardloop, en die een, Coco, het in die voorste glas venster van die stoep vasgenael en veroorsaak dat die hele ruit na buite uitgeval het. Hy het so groot geskrik dat hy reguit na Bianca se skoon gehardloop het , in plaas van weg.

Op die selfde manier moet ons leer dat ons nie van God weghardloop wanneer ons struikel nie, maar na Hom.

Ons is elk ‘n ambassadeer vir Christus. Ons leef sy invloed uit en reflekteer die karakter van God.

2 Korinthiërs 5:18-20 – Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God; want daar is geskrywe: Ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie?

Ons word so versoen met God en Sy Woord dat ons as’t ware vervleg word met Hom terwyl ons Sy opdrag uitleef.

Marthinus eindig weer met Kolossense 2:6-7. Ons vra die vraag: Here, hoe lyk U Woord, gebed, kerk en groepslewe in my lewe?

Skryf jou twyfel en struikeling neer en bid daaroor.

Ons is elkeen geroep om dissipels te maak.