Nagmaal – Jean Symons – 2 Augustus 2020

Jean deel vanoggend die betekenis van nagmaal met ons.

Pesach vier die Groot Uittog uit Egipte, die vryheid van slawerny wat die Israeliete moes verduur. Dit bring die grootste boodskap van hoop vir die volk van Israel.

Lukas 22:7-8 – En die dag van die ongesuurde brode het gekom waarop die pasga geslag moes word. Toe stuur Hy Petrus en Johannes en sê: Gaan berei die pasga vir ons, dat ons dit kan eet.

Die betekenis word verduidelik as ‘om verby te gaan.’ Dit is ‘n fees waarmee die Here vereer  word dat die eersgeborenes van die volk van Israel nie gedood was nie. Hulle bevryding uit slawerny word hiermee herdenk.  Ons heg vandag ‘n ander betekenig aan die woord ‘pasga.’

Jesus het gekom en beheer oorgeneem. Die bloed wat Hy aan die kruis vir ons gestort het is ‘n simbool van die bloed aan die deurkosyne van die Israeliete wat veroorsaak het dat die engel van die dood verby gegaan het.

Lukas 22:20 Met die beker na die maaltyd het Hy net so gemaak en gesê: “Hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet word.”

Die beker is nou die simbool van die Nuwe Testament. Ons praat van ‘n nuwe bedeling, verbond of ooreenkoms. ‘n Testament bevoordeel my deur iemand anders se opoffering.

Ons het uitdagings rondom Covid-19. Ons lewe met hoop want ons is erfename van Jesus Christus.

Johannes 1:29 – Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê toe: “Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!”

In die Ou Testament moes die Priester bloed sprinkel om tydelike vergifnis te  verkry vir die sondes van die mens. In die nuwe verbond tussen God en Jesus, word ons sondes totaal en vir ewig uitgewis of gekanselleer.

Die nagmaal tafel is as’t ware ‘n tafel van oorwinning en die beker waarmee ons Jesus se bloed herdenk ‘n simbool van intense oorwinning.

1 Petrus 1:18-19 – Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die Lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is.

Die volle erfporsie van God se oorwinning kom na my toe. Daar is ‘n totaal nuwe ooreenkoms tussen God en die mens.

Die brood is die tweede simbool.

Lukas 22:19 – Toe neem Hy brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde: “Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis.”

Gedurende die Bybel se tyd was brood die stapel voedsel van die mens. Brood is ‘n simbool van voeding: Die Here sorg vir ons.

“There is no spiritual starvation under the new covenant.”

Johannes 6:51 – Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat Ek sal gee, is my liggaam. Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe.

Die woord Shalom beteken heelmaking en vervulling…tevredenheid. Daar is volle voedingswoorde en restourasie in die woord vervat.

Ons dink aan die Emmaus gangers in die Bybel. Hulle was totaal stukkend, verlore en sonder hoop. Jesus veskyn en stap saam met hulle en begin ‘n bespreking met hulle rondom die Ou Testament. Hulle herken Hom nie. Later, toe Hy die brood neem en dit breek, herken hulle Hom eers. Sien weer Lukas 22:19. Jesus word herken aan die manier waarop Hy die brood breek.

Die orde van hoe God die brood breek in my lewe, openbaar aan my wie Hy werklik is.

Wanneer ek stukkend is en my drome aan stukke lê, neem die Here elke stukkie gebrokenheid en verwerk dit in ‘n pragstuk. Hy neem my gebrokenheid in Sy hande en heel dit.

Ons nagmaal tafel is nie net ‘n tafel van oorwinning nie, maar ook van hoop.

Stuur kommentaar