Mountain Mover – Jean Symons – 5 Julie 2020

Omdat ek in God se gelykenis geskape is, is ek ook ‘n berg verskuiwer!

Wanneer daar ‘n berg voor my staan, is dit belangrik om die regte persepsie te hê van wat die waarheid is. Verlies veroorsaak meestal persepsie probleme.

Dit is belangrik om aan myself te bevestig dat dit nie die einde is nie. God wil iets nuuts en vars in en deur my lewe kom doen. My eerste vraag is ‘wat kan ek beheer en wat nie?’ Ek kyk na watter berge ekself kan skuif en wat binne my vermoë is om te verander. Dit is belangrik om dit te identifiseer en dan te kyk na wat ek nie self kan verander nie. Wanneer ek te staan kom voor ‘n berg wat ek nie self kan verskuif nie, begin ek my geloof uitleef in God die “Mountain Mover” wat dan oorneem.

Dit is belangrik dat ek die sirkel van invloed in my lewe nie te nou trek nie. Ek moet kreatief te werk gaan, maar daarvoor het ek ander mense in my lewe nodig wat ‘n klankbord vir my kan wees. Ek moet iemand anders die geleentheid bied om inspraak in my lewe te gee.

Spreuke 15:22 – Waar daar nie beraadslaging is nie, slaag planne nie; dit slaag wanneer daar baie raadgewers is.

Die waarheid is nie altyd my waarheid nie.

Wanneer daar ‘n groot berg voor my staan is dit belangrik om die gevaar van insprake en insette in my lewe te herken en te weet wat voordeling vir my toekoms sal wees.

Spreuke 14:15 – Wie ervaring kortkom, glo alles wat gesê word; ‘n verstandige mens oorweeg elke tree wat hy gee.

Ons moet ons media inname filter en seker maak dat daar nie stemme is wat ons fokus van God verskuif nie. Die nuus media is gemik daarop om sensasie te veroorsaak en meeste nuus wat verkoop is negatief. Die nuus kan onnodige druk op ons plaas wanneer dit eensydig aangebied word. Daar is soveel goeie en positiewe nuus wat nooit die voorblaaie haal nie, want dit verseker nie ‘n goeie inkomste nie.

Wat herlaai jou? Watter stemme laat jy toe om jou te beindruk?

Jakobus 1:21 – Daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim wat so welig tier, en ootmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het, want dié woord kan julle red.

Die Woord van God is bedoel om rigting te gee en energie te verskaf. Dit is belangrik om te mediteer op die Woord na elke lees sessie en studie, asook gedurende ons dag sodat ons ons kragte kan herwin.

Dit is belangrik om te besef dat ons nie gedurig van onsself kan gee en suksesvol funksioneer nie. Ons moet rus en voorberei vir wat in die toekoms wag. Ons gees word daagliks herlaai deur die Woord van God.

Jean gebruik medikasie as voorbeeld: ‘n Dokter skryf nie een groot tablet voor vir jou siekte wat oombliklik alles genees nie, maar ‘n voorskrif vir ‘n aantal tablette wat oor ‘n tydperk geneem word om gesondheid te verseker.

So ook het ons daagliks die Woord nodig vir geestes gesondheid.

Menseverhoudings is van groot belang. Ons moet daagliks kontak hê met diegene vir wie ons lief is en omgee. Kwaliteit verhoudings bring kwaliteit in ons lewens. Ons moet veral na hierdie area migreer in tye van krisis. Paulus stel die voorbeeld. Hy het sy briewe in isolasie geskryf aan die mense vir wie hy lief was en voor omgegee het.

Ons kan nie ons laste alleen dra nie. Ons binnekring moet weet hoe ons voel wat wat ons beleef ten opsigte van ons krisis tye. Emosies bring energie wanneer ons daaraan uitdrukking gee.

2 Korinthiërs 1:8 – Ons wil hê, broers, dat julle moet weet van die moeilikhede wat ons in die provinsie Asië ondervind het. Die swaar wat ons moes verduur, het ver bo ons kragte gegaan, sodat ons selfs die hoop om te bly lewe, laat vaar het.

In die bo-genoemde teksvers sien ons dat openhartigheid en eerlikheid belangrik is.

“Revealing your feeling is the beginning of healing.”

Jean gesels met Annelize Els, wat haar posisie in die korporatiewe arena verloor het en na God gekyk het vir nuwe opsies. Sy was bereid om vooruit te beweeg in geloof in ‘n area waar sy nog nooit tevore was nie, en in die proses is Key Connection gebore waar mense wat hul werk verloor het gehelp word met ‘n ongelooflike sukseskoers.

Die Here bring nuwe lewe en betekenis wanneer die vyand of die lewe ons probeer vernietig.

 

Stuur kommentaar