Mountain Mover – Jean Symons – 19 Julie 2020

Ons het somtyds die verwagting dat alles in ons lewens voorspoedig en sonder enige krisis tye moet verloop omdat ons kinders van God is.

In Johannes waarsku Jesus dat ons wel verdrukking sal beleef…dit is ‘n normale deel van die lewe. Dit sê Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. In die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin.”Johannes 16:33

Elke dag kom met sy eie uitdagings en wanneer ons ‘n onrealistiese prentjie het van die lewe, gaan ons teleurstelling beleef.

Jesus waarsku ons, sodat ons vrede kan hê. Ons is vir Hom belangrik en Hy gee passievol om vir ons. Vrede is die gevolg van vertroue in ‘n God wat die toekoms ken.

Dit is belangrik dat ons onsself gereeld sal herinner aan God se Woord. Dit is nie die einde wanneer ons ‘n krisis beleef nie! Water het ‘n ongelooflike vermoë om ‘n pad te vind wanneer daar ‘n blokkasie voorlê. Geloof het dieselfde vermoë. Wanneer ons voor ‘n muur te staan kom wys God vir my ‘n pad. Die berg voor my is nie die einde nie. Ek moet glo en vertrou op ‘n God by wie niks onmoontlik is nie, en wie elke situasie sien as ‘n geleentheid om ons te groei en nader aan Hom te bring.

Ons moet die Gees in ons geleentheid gee om die oorwinnaar in ons wakker te maak. Hy gee ons die geskenk van fokus, maar die besluit lê by ons om dit in werking te stel. Ons kan besluit om op klein oorwinnings te fokus totdat ons geloof groei tot by ‘n plek waar ons genoeg kan vertrou om berge te verskuif.

Elke dag is ‘n geleentheid om ‘n nuwe pad met die Here te loop. Hy voorsien daagliks in al ons behoeftes. “We serve a God of new beginnings.”

Wanneer ons ‘n krisis beleef is dit belangrik om onmiddelik vir die Here te vra wat Hy wil doen en waarheen Hy ons wil lei.

Johannes 3:12 – Dít verseker Ek julle: As ‘n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een; maar as hy sterwe, bring hy ‘n groot oes in.

Dit is belangrik dat ons lewens vasgemessel is in God se hande en dat ons Hom vertrou met ons toekoms, sodat daar ‘n transisie kan wees na iets nuuts en vars met ‘n goeie oes.

Dit is onteenseglik bewys dat ons groei en sterk word en ons karakter ontwikkel wanneer ons in ‘n krisis situasie verkeer en daardeur moet werk.

Dit is ook heeltemal normal dat ons vrees, onsekerheid en angs beleef.

Filippense 4:6 – Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.

Waar gaan ons fokus wees? Ons het ‘n keuse. Kom ons vertrou en neem nog ‘n tree verder terwyl ons God vertrou om ons te wys watter rigting om te neem.

Ons moet nie die saamkoms van gelowiges onderskat nie. Ons is daar om mekaar te help en vir mekaar te bid. Ons kan nie ons berge alleen tegemoed gaan nie. Ons kan nie as oorwinnaars leef wanneer ons in isolasie verkeer nie. Omring jouself met 10 tot 12 mense wat weekliks mekaar kan bemoedig en mekaar se laste kan help dra.

Handelinge 2:42 – Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede.

Jean deel ‘n video van ‘n paartjie, Matt en Jess Chin, wat hul storie vertel. Matt het, teen sy maatskappy se beleid opgetree en as ‘n gevolg daarvan het hy en sy vrou hul werk verloor, asook hul seun se plek in die kindersorg afdeling. Hul was moedeloos en het nie geweet wat hulle te doen staan nie, en dit het ook probleme in hul huwelik veroorsaak. Uiteindelik het God hulle gelei na ‘n plek waar hul beter voorsienin het as voorheen en waar hul die waarde van vergiffenis ontdek het. Die plek waar hulle hulself nou bevind is beter as waar hul voorheen was.

God het altyd ‘n beter plan vir ons toekoms en omdat Hy ons lief het kan ons Hom heelhartig daarmee vertrou.

 

Stuur kommentaar