Mountain Mover – Jules Asher – 12 July 2020

Mountain Mover – Jules Asher – 12 July 2020

Ons lewensreis kan in een dag verander. Wanneer ons op reis gaan kan ons van een provinsie na ‘n ander in ‘n enkele dag weersomstandighede beleef wat heeltemal verskil. Ons het gesien hoe ‘n epidemie ons hele lewensreis kom beinvloed en verander sonder dat ons iets daaromtrent kon doen.

Hoe skuif ons berge in die seisoen waarin ons ons tans bevind? Elkeen van ons kan dieselfde krisis ervaar, maar dit op ‘n persoonlike vlak heeltemal anders beleef. In Jakobus praat Jesus se broer met mense oor die krisis tye in ons lewens.

Jakobus 1:2-5 My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want, soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet end-uit volgehou word sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt.

Ons ervaar tans die belaglikheid van ‘n epidemie wat verhoed dat kinders skool bywoon, kerkbywoning beperk is en besighede swaarkry en selfs sluit. Jakobus praat met ons oor persoonlike perspektief in ons krisis.

Probleme is onvermydelik en Jakobus noem nie as ons onself in ‘n krisis bevind nie, maar wanneer dit gebeur. As gelowige is ons nie uitgesluit in tye van swaarkry nie. Ons moet eintlik probleme verwag. Jesus het ons gewaarsku dat daar moeilike tye en situasies in ons lewens sal kom, so ook Petrus en Paulus.

Dit is ‘n valse verwagting om te glo dat alles net altyd goed sal gaan in die lewe van ‘n gelowige.

Ons neig daarna om te glo dat God ons straf, of dat ons gesondig het, of dat ons selfs kortkom aan geloof wanneer ons in ‘n krisis situasie verkeer.

‘n Krisis het absoluut niks te doen met die Here se gevoel oor jou nie!

Meestal is dit die gevolg van my verkeerde keuse, of die algemene gebrokenheid van die wêreld waarin ons leef.

Dit is belangrik dat ons vrede maak daarmee dat ons wel krisisse gaan beleef en dan te besef dat probleme veranderlik is. Die Griekse woord poikilos beskryf dat ‘n krisis verskillende karakters, vorms en kleure kan aanneem. Elke probleem verskil in intensiteit en karakter. Die een krisis kan ons onstel en die ander ons heeltemal platslaan.

Jakobus maan ons om bly te wees en te besef dat problem onvermydelik gaan wees. Is daar dalk ‘n doel daarmee? Kan dit produktiewiteit na ons lewens bring? Ons kry beslis nuwe perspektief en ontdek dinge omtrent onsself waarvan ons onbewus was, of dalk verkies het om te ignorer.

Ons moet besef dat God in elke situasie besig is met iets spesiaal. God gebruik elke krisis en seisoen in ons lewens om goed te bewerkstellig. Elke goeie ding kom uit die hand van God. God huiwer nie om elke situasie te gebruik om ons te verbeter nie.

Wanneer ons volhard, word ons geestelik gesond.

Hoe gebruik God ‘n krisis om ons te verbeter?

Hy toets ons geloof. Wanneer ons fisies oefen, word spiere gerek. Dit is ‘n geleidelike proses wat verbeter met harde werk en toewyding. Iemand kan nie die Comrades marathon gaan hardloop voordat hy bewys lewer van die suksesvolle voltooiing van ‘n marathon nie. Dit neem toewyding en volharding om die wedstryd te voltooi. Ons moet klein begin en groei. In die proses leer ons onsself beter ken.

‘n Toets bring uithouvermoë, volharding en geduld. Geloof met ‘n sperdatum is nie geloof nie!

God help ons om te volhard en ‘n krisis help ons om ons lewensdoel te bereik.

Hoe reageer ons in ‘n krisis?

  • Ons moet bly wees. Dit beteken nie dat ons bly is vir ‘n probleem nie, maar bly is in ‘n probleem situasie. Dit gaan alles oor die gesindheid waarmee ons na problem kyk. Wanneer ons ‘n tandepasta buisie druk kom daar nie soseer tandepasta uit nie, maar wat binne-in die buisie is. Ons kan dalk sit met woede, onvergifnis of ongeduld binne ons, en ‘n krisis het die vermoë om dit wat binne ons is te ontbloot. Dit is wat vir God belangrik is.
  • Vra vir God vir wysheid. Ons kan niks ryp druk nie. Alles neem tyd. Kyk na Psalm 23 waar Dawid vir ons waardevolle riglyne en persepsies gee.

Karel Krige kom deel sy getuienis.

Op 28 Januarie 2016 word hy gediagnoseer met kanker wat reeds versprei het na verskeie organe. Daar is geen behandeling wat gaan help nie en die dokters se voorspelling is dat, met die behandeling wat hulle wel kan gee, sy lewensverwagting slegs twee jaar sal wees.

Karel deel dat ‘n krisis ‘n begin en eindpunt het. Ons moet aan God vashou as ons Herder…Hy is ons anker.

Wanneer ons liggame aangeval word met siekte, kies ons om aan God vas te hou. Negatiewe vrae steel die Woord van die Here wat Hy oor ons uitgespreek het en beroof ons van ons geloof.

Somtyds kan ons voel asof ons misluk en nie ons drome verwesenlik nie. Dit is belangrik dat ons drome en doelstellings in lyn kom met God se plan vir ons lewens.

Intussen het die kanker toegeneem maar Karel besef dat elke dag ‘n geskenk van God is. Pyn en krisis is deel van die lewe en hy sien die lewe tans anders as voorheen.

Romeine 8:18 – Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie.

Alles wat met ons gebeur gaan ten goede meewerk. Dit is jou keuse hoe jy uit jou krisis kom. Onthou dat die vyand by God toestemming moet kry om jou aan te val. Hy kan dalk die vuur groter maak, maar God hou die temperatuur meter in Sy hand. Hy is in beheer van elke situasie in jou lewe.

Dit is belangrik om te verstaan dat iets goeds kom uit elke situasie wat God toelaat!

Jules vra dat ons vandag of vanaand die volgende doen:

Lees Psalm 23 en bid die volgende:

  1. Beleef wie God vir jou is
  2. Beskryf jou vallei aan die Here
  3. Vra vir wysheid en inspraak (Sy stok en staf) terwyl jy Hom vertrou en luister
  4. Sê vir Hom dankie dat jy ‘n oorwinnaar is.

 

 

 

 

 

Stuur kommentaar