Dissipelskap – Jules Asher – 14 Junie 2020

Die begrip van Genade

Genade:

Genade is ‘n geskenk. Daar is ‘n paar kwessies wat jong gelowiges kan kelder; a) die begeerte om nie weer te verval in ou gewoontes nie en b) die realiteit van die begrip omtrent ‘n gratis geskenk, sonder verwagtings. Die eerste gedagte is dat daar ‘n vangplek of versteekte agenda kan wees. Hierdie gedagtes kan die verhouding met God op ‘n negatiewe manier beinvloed.

Ons lees in Lukas 23 die storie van die persoon wat langs Jesus gekruisig is en sy versoek tot genade. Jesus skenk dit sonder dat hy enigiets hoef te doen om dit te verdien. Indien ons genade nie verstaan nie, kan die krag van genade nie realiseer in ons lewens nie.

Wat is Sonde?:

Sonde is die rede vir genade. Sonde is die vertrekpunt van genade. Ons spreek eerstens genade aan voordat ons by sonde eindig.

Baie jong gelowiges wil graag ‘n pad met die Here stap, maar raak moedeloos omdat hulle nog steeds toegee aan sondige aksies of gedagtes. Die skuldgevoelens wat hulle teister steel hul vreugde en vrymoedigheid.

Sonde het sy krag verloor in jou lewe toe jy na Jesus gekom het. Dit is wat genade doen. God bring heel eerste die genade na jou lewe en dan kan jy die sonde adresseer. Genade is ‘n versoende verhouding met God. Sy genade beteken Sy aanvaarding van jou, nie die afwesigheid van sonde in jou lewe nie.

Vergifnis:

Waar word die streep getrek? By die Kruis! Christus het betaal vir al die sonde wat was en wat nog sal plaasvind. Psalm 103 is ‘n troue weergawe van God se groot genade. Ons probleem is nie soseer dat ons twyfel of God ons vergewe het nie, maar dat ons onsself nie kan vergewe nie. Ons hou vas aan ons verlede en ons skuldgevoelens. Ons moet besef dat God se genade ons vrygespreek het.

Identiteit:

‘n Beter manier om identiteit aan te spreek is om te sê “God kyk nou anders na my.” Dit vereenvoudig die konsep van ‘identiteit’ en verduidelik dit op ‘n baie meer informele en verstaanbare manier. Wat sien God wanneer Hy na ons kyk?

2 Korinthiërs 5:17 – Iemand wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom.

Ons voel skuldig, maar genade sê nee; Christus het die offer gebring.

Die mikpunt is dat die nuwe bekeerling sal groei in hul verhouding met God. Dit is belangrik om te beklemtoon dat ons ongehoorsaam was, maar Christus nie!

Jules vertel van sy dae in die 4de rugbyspan op skool. Al het hy elke bal gemis en geen doele aangeteken nie, het sy pa hom na die wedstryd verseker dat hy die ‘man of the match’ was. Dit het hom vertroue gegee en laat glo hy kon slaag.

Galasiërs 3:27 – want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword.

Bemagtig deur genade:

Genade rig jou op, bemagtig jou en aanvaar jou; dit  bevorder intimiteit in jou verhouding met God. Dit word makliker om te aanvaar wanneer jy die waarheid ontdek en die leuen verstaan.

Elkeen van ons kan dissipels maak. Ons het wat nodig is, sonder dat dit oorgekompliseer word. Al wat ons moet doen is om genade te verstaan en dit te deel met die nuwe bekeerling op ‘n eenvoudige manier.

Stuur kommentaar