Maskers – Jean Symons – 24 Mei 2020

Baie mense vra of ons tans in die laaste dae lewe?

Wanneer ons ‘n kwaliteit verhouding met God het is daar nie plek vir vrees in ons lewens vir die toekoms nie.

Filippense 1:21 – want om te lewe, is vir my Christus, en om te sterwe, is vir my wins.

Wanneer ons in die Woord lewe is ons persepsie van die einde nie negatief nie.

1 Johannes 3:2 – Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat, wanneer Jesus kom, ons soos Hy sal wees. Ons sal Hom sien soos Hy werklik is.

Verskeie plekke in die Nuwe Testament word ons gemaan om ons te bekeer. Die Griekse woord metanoia beskryf bekering as ‘n ommekeer van ons leefwyse. Ons leef en funksioneer op ‘n nuwe manier.

Nou is ons vraag in die tyd waarin ons leef, Wat glo ek?

Ons is in ‘n verhouding met Christus en moet ander begelei en fasiliteer om ook op ‘n plek van kwaliteit verhouding met God te kom.

Het ons antwoorde en tyd? Weet ons wat die regte spyskaart is vir voeding vir die nuwe bekeerling?

Mattheus 28:19 – Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels; doop hulle in die Naam van  die Vader en die Seun en die Heilige Gees.

Bogenoemde teksvers staan bekend as die ‘groot opdrag.’

Ons het soms onsekerheid in ons posisie om nie te gaan nie. Ons verstaan hoe dit deesdae voel om tuis te kom en ons maskers te verwyder. God wil die maskers afhaal van ons geestelike gesigte.

Daar is drie soorte maskers:

  1. Ons voel dat ons nie die regte woorde het om vir ander te sê nie.
  2. Ons het nie tyd nie.
  3. Vrymoedigheid ontbreek ons.

1 Petrus 3:15 – In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om ‘n antwoord te gee aan elkeen wat van julle ‘n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe.

Dus moet ons die getuienis masker afhaal sodat ons ander vir Christus kan bereik.

Jean roep vir Taiki Dimas en hy deel dat hy ‘n ‘Discipleship year for the youth’ gedoen het. Gedurende hierdie tydperk het hy ‘n kamp bygewoon waar hy sy lewe vir Christus gegee het. Sy hele lewe het as gevolg daarvan ten goede verander.  Hy het gevind dat, gedurende gesprekke met ander nuwe bekeerlinge, hy of te veel, of te min, of dinge gedeel het waarvoor hulle nog nie gereed was nie.

Om hierdie rede is ‘n nuwe boekie, video en leerplan beskikbaar genaamd “Grow – First steps with Jesus.” Die plan kan ook op YouVersion gevind word.

Hierdie reeks sal jou in staat stel om ander te begelei in hulle nuwe lewe in Christus.

Alle informasie is beskikbaar op Doxa Deo Brooklyn se webwerf.

Dit is belangrik dat ons toegerus is om ware dissipels van Christus te wees. Daar is ‘n menigte mense wat ons gereeld in kontak mee kom wat soekend is na ‘n meningvolle bestaan en na Christus. Ons het ‘n opdrag van Christus gekry om uit te reik na alle mense om ons en hulle dissipels te maak.

Stuur kommentaar