Kreatiwiteit –Jean Symons – 3 Mei 2020

In Genesis 1:1 sien ons dat God kreatief is. Hy het alles uit niks geskape. In vers 26 het hy die mens na Sy eie gelykenis en beeld geskape. Dit beteken dat ons die DNA komponente in ons menswees het om kreatief en skeppend te kan wees binne die gawes wat Hy ons gegee het.

Eksodus 31:2 – 5 – Kyk, Ek het Besaleël die seun van Uri, die seun van Hur, van die stam van Juda by sy naam geroep; en Ek het hom vervul met die Gees van God, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk, om kunstige planne uit te dink, om dit uit te voer in goud en silwer en kope, en deur snywerk in stene wat ingelê moet word, en deur houtsnywerk; om werksaam te wees in allerhande werk.

Daar is kreatiewe moontlikhede in elk van ons gebou. Die werking van die Heilige Gees bring dit tot uitvoer binne ons roeping.

Waarvoor is ek geroep? God het uniekheid in my gesit en my vervul met die Heilige Gees. Ek moet bereid wees om hoër te gaan en groter te dink. Ons betree ‘n nuwe gebedsvlak waar ons wysheid, kennis en bekwaamheid ontvang om uit te voer wat God ons voor geroep het om te doen.

Die energie wat ek in my roeping en werk stort is kreatief.

Filippense 4:6 – Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.

Ons plaas die energie van ons besorgdheid in ons kommunikasie met God. Dit is ons keuse.

Daar is ‘n spesifike gebedsproses wat baie kan help om duidelikheid te kry oor die rigting wat ons volg:
Probleem? – dit is belangrik om te verstaan wat die probleem is en wat pla en dan na die volgende stap te beweeg

Begeerte? – ons maak dit bekend aan God. Skryf dit neer en artikuleer dit

Hoekom? – dit is belangrik om te weet hoekom ek hierdie emosies ervaar en te werk na ‘n plek waar ek waarlik sal verstaan

Opsies? – ons kyk na die moontlikheid om by die dieper begeerte te arriver. Ons het ‘n nuwe vlak van denke nodig. Die Heilige Gees maak ons oë oop vir nuwe opsies

1ste Stap – ons beweeg in die rigting van ‘n oplossing. Ons kan nie slegs planne maak nie, maar moet dit ook tot uitvoer bring.

Jean noem dat hy vele stories kan vertel van berge wat letterlik verskuif het as gevolg van die proses wat mense uit die Woord gevolg het.

Dit is belangrik om neer te skryf wat die probleem is; tuis, werk, omgewing, stad. Ons neem dit na God en werk daaraan terwyl ons die Heilige Gees toelaat om ons te lei en te leer.

Gaan luister gerus na die boodskap van Gustaf Gouws op You Tube oor kreatiewe denkrigtings en oplossings.

 

 

Stuur kommentaar