Kerk Lewe – Jules Asher – 22 September 2019

Kerklewe – ‘n Omgewing van Vrymoedigheid

Dit is verstommend om te lees van die waagmoed en vrymoedigheid wat in die Handelinge kerk bestaan het, hoe gelowiges in absolute gehoorsaamheid hul geloof teenoor mekaar uitgeleef het. Kyk bv na Petrus en Johannes:

Hand 4:13 ‘Die raadslede was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se waagmoed sien, want hulle het besef dis gewone mense sonder enige besondere opleiding. Hulle het hulle ook herken as mense wat saam met Jesus was.

Vrymoedigheid is die Griekse woord “Parresian” – die Engelse vertaling beskryf dit as “confident authority”. Dit is ‘n vrymoedigheid wat hul lewens bedreig het en nie net ‘n geval van “ek oorwin my vrees vir ander se opinies of my eie beperkinge nie”. Hierdie tipe vrymoedigheid se bron was God se Gees self.

Kerk kan nie regtig kerk wees as daar nie ‘n kultuur is van vrymoedigheid nie en hierdie tipe van vrymoedigheid word gekweek wanneer die bruid (die kerk) haarself begin sien soos die Bruidegom, Jesus Christus na haar kyk.

2 Petrus 1:1-4’Hierdie brief kom van Simon Petrus, ’n dienskneg en apostel van Jesus Christus. Ek skryf aan julle almal wat dieselfde kosbare geloof as ons het. Julle het hierdie geloof ontvang van Jesus Christus, ons God en Verlosser. Hý het julle regverdig verklaar. Deurdat ons Hom regtig ken, het sy Goddelike krag ons alles laat kry wat ons nodig het om naby aan Hom te lewe. Hy het ons geroep om sy heerlikheid en goedheid te ontvang! Deur hierdie selfde krag het Hy sy kosbaarste en allergrootste beloftes vir ons laat waar word. Die gevolg hiervan is dat julle deel gekry het aan sy Goddelike natuur.

Hierdie waarheid kom werk met die leuns dat:

 • My geloof ondergeskik is ander s’n. Petrus bevestig hier dat almal dieselfde mate van geloof ontvang het;
 • Vrymoedigheid net vir sekere mense bedoel is, maar ons lees dat Johannes en Petrus gewone mense sonder besondere aansien op opleiding was.
 • Afgesien van my beperkinge, dat ek deel in God se heerlikheid en Sy Goddelike natuur.

Somtyds verlang ons terug na die Ou Testament wonderwerke maar ons vergeet van die grootste wonderwerk wat God in ons as Nuwe Testamentiese gelowiges se lewe kom doen het, dat Hy Sy Gees in ons uitgestort het, dienooreenkomstig sy belofte deur die profeet Esegiel:

Ese 36:26-27 ‘Ek gee julle ’n nuwe hart met die regte begeertes en ’n nuwe gees. Ek vat die ou hart van sonde weg en gee julle ’n nuwe, gehoorsame hart. En Ek gee my Gees in julle sodat julle my voorskrifte sal gehoorsaam en doen wat Ek beveel.’

Vrymoedigheid is nie iets wat ek in my eie wilskrag moet vervaardig nie maar dit kom van die verstaan dat God my deur Sy Gees bemagtig en instaat stel. In die konteks van hierdie waarheid, kan ons werk met daardie faktore wat ons verhinder om met vrymoedigheid ons geloof uit te leef en ander te bedien soos:

 • “Ek voel onvrymoedig want ek is ‘n introvert”
 • Vrees dat my bediening tot niks sal lei nie (bv om vir ‘n siek persoon te bid)
 • “Ek het niks om te offer nie”
 • Vrymoedigheid verg sekere bekwaamheid en vaardighede

Bogenoemde is alles leuns om jou vrymoedigheid te kom steel. God gebruik soms die kleinste dinge om Sy groot planne te verwesenlik. Dink byvoorbeeld aan:

 • ‘n staf om die rooi see te skei in die hand van Moses
 • Die kakebeen van ‘n donkie om meer as 1000 te verslaan, in die hand van Simson
 • ‘n paar klippies om ‘n reus te verslaan, in die hand van Dawid
 • 2 vissies en 5 broodjies om 5000 te voed in die hand van ‘n seuntjie

Is ek en jy nie meer werd as al hierdie elemente saam nie? Waarom sal ek onvrymoedig wees?

Vrymoedigheid is om uit te stap in gehoorsaamheid, want wanneer ek dit doen

 • Bevestig dit wie ek eintlik is as ‘n Gees vervulde mens
 • Demonstreer my vrymoedigheid God se getrouheid aan ander
 • Gebeur daar altyd iets IN MY wanneer God iets DEUR my doen

Stuur kommentaar