Kerklewe – Relevantheid van Community

“The crisis of care in modern culture, especially in the Western church, will not be resolved by training more therapists….It will be worsened by moralists who never reach deeply into the hearts of people in their efforts to impose their standards of behaviour on others, even when those standards are biblical.
The greatest need in modern civilization is the development of communities—true communities where the heart of God is home, where the humble and wise learn to shepherd those on the path behind them, where trusting strugglers lock arms with others as together they journey on.” – Dr. Larry Crabb, Connecting.
So hoe lyk so ‘n omgewing?
Hoekom is relevante gemeenskap met gelowiges nodig?
So, why is community important? Because community saves us from the isolation and alienation we fear. Because in the real world people have no choice. Because community is about finding each other and a place we can call home. But we are also compelled to build community not only because we are survivors in an existing world order but because we bring differences to a society that erases our differences. By dealing with differences we confront the question of the social and economic foundations of our society. By building community we put some order in the fragmented world.
Die behoefte aan ware geestelike gemeenskap
1. Geestelike vriendskap – mense wat dieselfde ingesteldheid het om hul lewens te deel.
2. Geestelike rigting – wanneer tyd gemaak word vir ‘n persoon om hul lewens respekvol oop te breek en te luister, dink, praat en bid.
When members of a spiritual community reach a sacred place of vulnerability and authenticity, something is released. Something good begins to happen. An appetite for holy things is stirred. For just a moment, the longing to know God becomes intense, stronger than all other passions, worth whatever price must be paid for it. Spiritual togetherness, what I call connecting, creates movement: Togetherness in Christ encourages movement toward Christ. – Larry Crabb
Die uitdagings van relevantheid in gemeenskap van gelowiges
Kol 2:16-21 ANV Daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet en drink nie, of dat julle die jaarlikse feeste of die nuwemaansfees of die sabbatdag moet vier nie. (17) Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom; die werklikheid is Christus. (18) Moenie dat iemand wat behae skep in danige nederigheid en in die aanbidding van engele en wat voorgee dat hy allerhande visioene gesien het, julle daarmee mislei nie. So iemand verhef hom oor wat hy in eiewaan van homself dink, (19) en hy hou nie aan die hoof, aan Christus, vas nie.
1. Hulle het reëls en wette wat jy moet nakom
2. Ek is beter/ of meer geestelik as jy
Bou van ‘n ware gemeenskap van gelowiges
Opervlakkigheid (Kol 2)
Relevantheid (Rom 8)
Beskerm konflik deur simpatie
Veiligheid vir alle waarheid (lelik en mooi)
Samewerking ter wille van eie agendas
Omgee wat ruimte skep om goed te lewe
Verligting in die midde van konflik
Gee wat alles van God im lewe deponeer
Probeer om morele standaard te handhaaf
‘n Droom dat die Heilige Gees sal vorm na die beeld van Christus
Spirtual community – We need spiritual friends, broken people who will provide safety for us to be broken, caring people who want us to live and believe we can live well, giving people who pour the life
they have received from God into us, people of vision who see the Spirit shaping us into the image of Christ. Without them, we settle for so much less.
In unspiritual community, we hide conflict behind congeniality. We re-channel it into cooperation on worthy projects where ugly drives become commendable zeal. We soothe the pain we feel because of conflict, using consolation to make our pain less pressing. If the conflict is particularly severe, we work through our issues in counseling. Or we let conforming pressures try to contain our ugliness within renewed efforts to do better.
Die siklus van relevantheid
….Uit Christus groei die hele liggaam, ondersteun deur die gewrigte en saamgebind deur die spiere, soos God dit laat groei. (20) Julle het saam met Christus gesterwe en is dus dood vir die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld. Waarom lewe julle dan nog asof julle aan hierdie wêreld behoort? Waarom gehoorsaam julle allerhande voorskrifte (21) soos: “Hieraan mag jy nie vat nie!” “Daaraan mag jy jou mond nie sit nie!” “Daaraan mag jy nie raak nie!”?
Oppervlakkigheid – Passie vir self – Passie vir beheer – Passie om te definieer – Passie vir prestasie > Ek en my – uitdagings > Relevantheid – Passie vir aanbidding – Passie vir vertroue – Passie vir groei – Passie vir gehoorsaamheid > Wat ek – kan word.
Die muur van oppervlakkkigheid
Passie vir self – Gee my wat ek nodig het
Passie vir beheer – Ek sal dit maak gebeur
Passie om te definieer – Ek sal dit uit redeneer
Passie vir prestasie – ek gaan maar probeer
 
Die deur van relevantheid
Passie vir aanbidding – ek kan die nie op my eie doen nie Hy is my bron
Passie vir vertroue – ek ontdek wie ek is ten spyte van my uitdagings
Passie vir groei – stukkende drome of heel drome dit maak nie saak nieek is hier om te groei
Relevantheid beteken veiligheid, visie, wysheid en krag
 
Hoe bou ek en jy ‘n relevante gemeenskap van gelowiges?
1. Hierdie is die werk van die Heilige Gees (Rom 8).
2. My keuses tot reinheid en heiligheid sal jou beïnvloed om ook so te wil leef. (Heb 10:24).
3. ‘n Veilige plek om eerlik te wees sal ons honger vir God groei (Ps 27:4)

Stuur kommentaar