Marthinus Steffen – Daniel 5

Wat beteken wysheid?

“Wisdom isn’t simply intelligence or knowledge or even understanding. It is the ability to use these to think and act in such a way that common sense prevails and choices are beneficial and productive.” – DR P.C.D Maiaweng

Wat was Daniel se fondasie tot wysheid?

1. Sy afhanklikheid van die Here (Dan 2:28).
2. Sy taktvolheid (Dan 2:14).
3. Sy betroubaarheid en glad nie nalatig nie. (Dan 6:4)
4. Hy het besef hy vorm deel van ‘n baie groter prentjie (Dan 10:1-3).

Hoe het Daniel wysheid gedemonstreer ?

Nebukadnésar (Dan 1-4) Wysheid: Onderskeidingsvermoë om gehoorsaam te wees aan die Here maar nie geaffronteer te wees deur die kultuur. 1. Hy het hofdienaar vergunning gevra om hom nie te ontreinig nie (Dan 1:8). 2. Hy het die Koning versoek om hom tyd te gee vir die uitleg (Dan 2:16). 3. Daniel se vriende het dit nie nodig geag om die Koning te antwoord (Dan 3:16-17).
Belsassar (Dan 5, 7-8) Wysheid: Sy reputasie en gesindheid. 1. Insig en wysheid wat deur u vader aangestel is (Dan 5:11-12) 2. U kan maar U gawes en geskenke hou (Dan 5:17)
Darius (Dan 6 en 9) Wysheid: Sy getrouheid bring guns. 1. En hy het drie maal op ‘n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysing uitgespreek (Dan 6:11). 2. Daniel was voorspoedig onder die regering van Daruis (Dan 6:29).
Kores (Dan 10-12)

Wysheid: Sy hart was vervleg met die Here se hart.
1. Van die eerste dag af dat jy jou hart gerig het… en jou te verootmoedig, is jou woorde gehoor (Dan 10:11-12)

Wysheid in my lewe

VraeNebukadnéssar
Belsassar
Darius
Kore

Met wie werk ek?
Strateeg
Administrateur
Entrepreneur
Brugbouer

Wat bring ek?
Taktvolheid
Waarheid
Getrouheid
Insig

Hoe tree ek op?
Uitnemendheid
Respekvol
Vertroue
Verhouding

Wisdom is God’s given ability to act, talk, think, work, and make decisions wisely and its results are for the goodness of the person, the organization, the people, and the glory of God

Stuur kommentaar