Week 4 – “Daniel se Hoop”

Dit is somtyds moeilik vir mense om hoop in woorde te omskryf, maar ons weet dat hoop nie positiewe denke of visualisering is nie. Daniel se lyding het hom voorberei vir Babilon maar dit was sy nederigheid, wysheid en hoop wat hom toegelaat het om te floreer in Babilon.

Hoop is een van die groot karakter eienskappe wat my en jou in staat sal stel, nie net om met die negatiewe kragte van my omgewing te deel nie, maar wat ook vir my en jou sal positioneer om groter geestelike invloed te hê in daardie omgewing.

Ons gebruik Daniel as voorbeeld en kuier saam in die bespreking van die volgende vrae sodat ons ‘n duideliker greep op die konsep van Bybelse hoop kan vind:

Besprekingsvrae

  1. Is jou hoop gebasseer op die WETE dat God soewerein is en het jy werklik ‘n sterk vertroue in God se karakter, net soos Daniel gehad het? Indien so, hoe verander dit jou gedrag en besluitneming?
  2. Ons weet dat hoop nie net oornag opspring in ons binneste nie, maar dat iets is wat met tyd in ons gevorm word soos ons met God ‘n pad stap en self sy getrouheid, karakter en krag beleef. Wat se ervarings en belewenisse het gehelp om hoop in jou lewe te vorm?
  3. Hoe bring ons hoop in ander wanneer ons self hopeloos voel?
  4. Daniel skryf sy boek heelwaarskynlik aan die einde van sy lewe…waar hy terugkyk en sy verwysing is God se getrouheid oor jare en dit maak dat hy sy boek begin vanuit ‘n plek van hoop. As jy jou lewensverhaal moes skryf en terugkyk na God se getrouheid in jou lewe, sou jy nie ook die eerste hoofstuk met groter hoop begin het nie? Sien jy God se getrouheid in jou lewe raak en hoe dra dit by tot die hoop in jou lewe?
  5. Maak ons genoeg moeite om ons ervaringe met God neer te pen sodat dit in ons gedagtes ingegrafeer kan word? Onthou jy al die kere wat God jou gehoorsaamheid en geloof beloon het? (Heb. 11:6)
  6. Gehoorsaamheid en die gevolg daarvan is een van die belangrikste hoop bouers in ons lewe. Lees en bespreek Tit. 2:12-13

 

Deel bietjie van jou persoonlike lewe

  1. Waar bevind jy jouself wanneer jy dink aan jou werk, omstandighede, jou land, politieke situasie ens.? Bevind jy jouself op ‘n plek van hopeloosheid, hoopvol of êrens tussenin?
  2. Wat bring hoop in jou lewe en wat steel hoop in jou lewe
  3. Glo jy regtig dat die mate of vlak van hoop in jou lewe kan verander?
  4. Wat is die eerste tree wat jy wil gee om die hoop van Daniel in jou eie lewe te kweek?

 

Bid vir mekaar:

Hopeloosheid is ‘n simptoom wat in baie mense se lewens sigbaar is, veral in die tye waarin ons leef. Dit is selde as gevolg van ‘n besluit maar eerder omdat mense voel dat die lewe met hulle gebeur. Bid vir mekaar, dalk in kleiner groepies, dat die Here die hoop van Daniel in mense se lewens sal opvlam en dat hulle oop sal wees vir Sy wysheid en leiding itv praktiese besluite om groter hoop te kweek in hul eie lewe.

Groetnis

Stuur kommentaar