Week 3 – “Daniel se Nederigheid”

Beste selleier

Ons praat hierdie week bietjie oor Daniel se nederigheid en hoe dit hom gepositioneer het om te floreer in Babilon. Ons sien dieselfde eienskap van nederigheid in Jesus se lewe ook en hoe dit vir Hom aansienlike guns en invloed bewerk het in ‘n bedreigende omgewing. Ek glo dat hierdie karakter eienskap iets is wat elke gelowige moet kan demonstreer indien hy of sy ‘n agent van verandering wil wees in God se hand.

Wat is nederigheid? Dit is beslis nie ‘n lae selfbeeld of tekort aan ambisie nie (Jesus het self vir mense gesê dat Hy God is). Nederigheid is ‘n akkurate waardering van wie jy in Christus is! Om bewus te wees van dit wat Hy in jou lewe gedeponeer het en wil gebruik om uitvoering aan Sy plan te gee, deur jou lewe. Dit is om in voeling te wees met jou sterk, sowel as swakpunte.

Daniel huiwer nie om in Dan. 1:4 van homself en sy kwaliteite te vertel nie. Dit was nie vanuit ‘n plek van grootpraat nie maar die waarheid. Nêrens anders in hierdie boek lees ons weer dat hy van homself op hierdie manier praat nie, maar wel dat hy dit gebruik om ander te dien. Dit is wat Bybelse nederigheid is, om ander te dien met wie jy is, nie net wanneer hulle dit verdien nie, maar ook wanneer hulle dit nie verdien nie (verwys bv na die manier hoe Daniel koning Nebukadnesar gedien het).

 

Besin oor die volgende stelling:

Wanneer ons passie vir God ons meegevoel vir mense (veral die wat verlore is) oorskry, verloor ons ons bruikbaarheid in die omgewing waar God ons plaas. Wanneer ons op ‘n punt kom waar veroordeling belangriker word as redding, is ons nie meer belyn met God se hart vir ons omgewing nie.

Ons het gewoonlik nie ‘n probleem om God te dien nie maar om mense te dien is nie altyd so eenvoudig nie, die rede hiervoor is omdat ons natuurlik God belangriker ag as mense – maar Jesus het Homself ondergeskik gestel aan mense, Hy sê dat Hy nie gekom het om gedien te word nie maar om te dien!! Dit is wat nederigheid impliseer.

Lees en bespreek die volgende skrifgedeeltes:

  • Rom 12:3, Gal 6:3-4, Mat 11:29, Efe 4:2, Jak 4:10

 

Besprekingsvrae

  1. Wat staan vir jou uit van Daniel se nederigheid?
  2. Hoe het dit hom positioneer om God se agenda in Babilon te laat realiseer?
  3. Hoe het Daniel se nederigheid vir hom groter guns en invloed in mense se lewens bewerk?
  4. Lees Kol 3:12 – hoe beklee jy jouself met nederigheid?

 

Deel bietjie van jou persoonlike lewe

  1. Wat beteken nederigheid vir jou persoonlik?
  2. Wat is tipiese omstandighede wat dit moeilik maak om nederigheid te demonstreer?
  3. Hoe hanteer jy sulke omstandighede?
  4. Kan jy aan persoonlike voorbeelde dink by jou werk of in jou interaksie met ander mense waar nederigheid (volgens ‘n Bybelse definisie) vir jou die pad gebaan het tot groter inspraak of invloed?

 

Bid vir mekaar:

Sukkel jy om die nederigheid van Daniel of selfs Jesus te demonstreer? Maak jou persoonlike trots soms meer deure vir jou toe as oop? Het jy die behoefte om mense te sien soos God regtig na hulle kyk?

Bid vir mekaar en vra dat God jou perspektief sal kom rig en sal werk met die onsekerhede in jou lewe. Bid dat jou nederigheid en diensbaarheid sterk wapens sal wees in Sy koninkryk, in die omgewing waar Hy jou wil gebruik.

Groetnis

Stuur kommentaar