Doxa Deo glo in gee en om sodoende vrygewig te leef met ons
TYD, TALENTE & FINANSIES.

God verwag ook dat ons goeie rentmeesterskap sal toepas met dit wat Hy aan ons toe vertrou. Om te gee is ‘n direkte uitdrukking van Sy natuur in my, my liefde vir God en om te verklaar dat alles aan Hom behoort en dat Hy my bron is.

Daarom gee ons talente, tyd, tiendes en offerandes met blydskap!

Bankbesonderhede

Aanlyn gee:

ASB BANK
Doxa Deo Auckland
12-3136-0237131-00
Verwysing: Tiende + jou naam en van

EFTpos:
Eftpos masjiene voor en na dienste beskibaar