Ons glo God is deel van elke fasset van jou lewe. Tye van vreugde, hartseer en verandering. Ons wil jou help om hierdie liefde van God in elke fasset van jou lewe raak te sien.

Kindertoewyding

Jou kind is vir die Here, vir jou as ouer en vir ons by Doxa Deo Port Elizabeth so kosbaar. By hierdie diens is ‘n geleentheid wat ons saam vriende en familie geniet en tyd maak om ons kinders aan die Here toe te wy.

Jesus sê in Markus 10:14-16: “Laat die kindertjies na My toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Voorwaar Ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos ‘n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie.” En Hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en hulle geseën.

Ons sien uit om die spesiale dag saam met julle te deel.

Indien jy jou kind aan die Here wil toewy, kontak gerus vir Nagel Myburgh by [email protected] / 041 110 0786

Doop

ONS GLO … in die doop van gelowiges deur onderdompeling as ’n stap van gehoorsaamheid aan die opdrag van die Here en volg op die ervaring van wedergeboorte. Ons erken dat daar ’n geestelike misterie rondom die simboliese gebeurtenis van die doop is, die geloofshandeling waarin ons met die dood en opstanding van Jesus Christus identifiseer. Dit is ’n gebeurtenis wat heenwys na ons reg tot ons erfenis in Christus, waardeur ons ’n rein gewete voor God vra deur gebed.

“Gaan dan heen, maak dissipels …. doop hulle in die Naam van Jesus ……” Matt 28:19Open in Logos Bible Software (if available) Hierdie is die woorde van Jesus. Doop is ‘n opdrag van Jesus aan die kerk waardeur ‘n gelowige uitdrukking gee aan sy/haar geloof en begeerte om geïdentifiseer te word met Jesus Christus. Die metode wat ons gebruik is onderdompeling waardeur ons vereenselwig met Jesus se dood, begrafnis en opstanding.

Indien jy gedoop wil word, kontak gerus vir Nagel Myburgh by [email protected] / 041 110 0786

Huweliksbevestiging

Ons is opgewonde saam met jou vir hierdie nuwe fase in jou lewe. Verskeie van ons pastore is beskikbaar vir jou troue. Ons beste wense vir die beplanning van jou groot dag.

Die volgende onderwerpe word tydens die kursus behandel: kommunikasie, persoonlikheidsprofiele, konflikhantering, “love languages”, finansies, seks, en skoonfamilie.

Kontak gerus vir Nagel Myburgh by [email protected] / 041 110 0786.

Begrafnisse

Ons is hier om saam met jou deur hierdie moeilike dag te gaan. Saam met een van ons pastore kan ons jou help beplan aan die diens, keuse van Skrif, keuse van liedjies ens. Ons beraders is ook beskikbaar indien nodig.

Kontak Nagel Myburgh by [email protected] / 041 110 0786.

Praat
Met
Ons

    Jou Naam (vereis)

    Jou E-Pos (vereis)

    Jou Telefoon

    Boodskap

    Book your tickets